đại gia Trầm Bê

Loạt ‘cứ điểm’ kinh doanh còn lại của ông Trầm Bê đang làm ăn ra sao?

Đông Duy - 2023-09-02 19:58:29
Ông Trầm Bê trở lại thương trường sau 7 năm chấp hành hai bản án hình sự. Gia đình ông từng nắm cả loạt doanh nghiệp, ngân hàng… nhưng sau nhiều biến cố,...