“Đại bàng” Samsung

“Việt Nam vươn lên thành cường quốc Đông Nam Á”

Tuệ Ngô - 2023-05-25 16:20:26
Với tiêu đề “Việt Nam vươn lên thành cường quốc Đông Nam Á”, tờ Korean Times đã nhận định Việt Nam vẫn đang được nhận định là đầu tàu kinh tế khu vực,...