Chủ quyền lãnh thổ

‘Không nước nào có thể buộc Việt Nam chọn bên’

2020-09-02 07:01:43
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng khẳng định, Việt Nam độc lập, tự chủ nên không ai, nước nào có thể bắt Việt Nam chọn bên. Nhân kỷ...