Chiến thắng 30/4

Ôn lại lịch sử ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023)

Bích Vân - 2023-04-29 20:00:44
Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử...
Kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái trở thành một người dẫn chương trình bất đắc dĩ ngày 30/4/1975. Ngay sau khi bộ đội ta tiến vào dinh Độc Lập giải phóng Sài Gòn,...
Tin toàn thắng bay về Hà Nội sáng 30/4/1975. Ở Tổng hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam, những tràng pháo nổ ran chào mừng chiến thắng. Diễn biến của ngày 30/4...
Đại thắng mùa Xuân 1975 là mốc son chói lọi, niềm tự hào của quân và dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; một trong những nguyên...
Bài chọn lọc