ChatGPT

ChatGPT sập diện rộng

Bích Ngân - 2023-02-21 19:23:36
Hàng loạt sản phẩm của OpenAI, trong đó có ChatGPT, không thể sử dụng từ chiều 21/2. ChatGPT gặp sự cố kéo dài nhiều tiếng đồng hồ Khi vào trang web của ChatGPT...
ChatGPT là một ứng dụng tương tác tự động với người dùng (chatbot) do công ty OpenAI phát triển, mới ra đời khoảng 2 tháng đã thu hút hơn 10 triệu người dùng,...
Bài chọn lọc