Cách Mạng Tháng 8
Nghệ thuật tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ trong Cách mạng Tháng Tám và bài học bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông
2020-09-01 14:20:16
Ngay từ năm 1941, khi trở về nước lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nhận thức được vai trò và tầm ảnh hưởng quan trọng,...
Bảo vệ an ninh trật tự những ngày đầu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời
Bảo An - 2020-09-01 09:05:29
Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, ngày 02/9/1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được ra đời. Ngay sau đó, chúng ta phải đối mặt với vô vàn khó khăn,...
Sức mạnh Phù Đổng trong Tổng khởi nghĩa ở Sài Gòn tháng 8/1945
2020-08-25 11:48:43
Thanh niên Tiền phong – tổ chức quần chúng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Xứ ủy Nam Kỳ, đã làm nên sức mạnh thần kỳ như Phù Đổng, góp vào bão táp...
Những quyết định thiên tài của Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám
2020-08-19 08:58:07
Cách đây 75 năm, với những quyết định thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã làm nên...
Mãi mãi xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân
2020-08-18 11:06:25
Ra đời trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng CAND Việt Nam được xây dựng, tôi luyện, lớn mạnh và trưởng thành qua các cuộc kháng chiến chống kẻ thù...
Cách mạng Tháng Tám và bài học về nắm bắt thời cơ
2020-08-08 14:50:05
Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng vĩ đại nhất của nhân dân ta trong thế kỷ 20. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam...
Động lực xây dựng đất nước sau thành công cách mạng tháng 8 năm 1945
Đỗ Mạnh - 2020-08-04 18:17:48
Diễn ra trong thời gian rất ngắn nhưng thắng lợi của Cách mạng tháng tám luôn là mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của nhân dân...
Cách mạng Tháng Tám và ý nghĩa của độc lập, tự do
2020-07-02 17:10:32
Cách mạng Tháng Tám có giá trị vĩ đại không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn đối với nhân loại. Thế nhưng hiện nay, vẫn có thế lực từ bên ngoài với...
Lòng yêu nước gắn sâu vào chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc
Đinh Lực - 2019-10-22 17:54:28
“Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Hoàng Sa, Trường Sa dội vào ghềnh đá” – Đã từ bao đời nay biển đảo quê hương luôn là một phần máu...
73 năm, ngày Cách mạng Tháng Tám thành công: “Thời thế” – “thời cơ”, “thời điểm” và “cảm hứng”
2018-08-20 06:30:26
Sau gần 3/4 thế kỷ, nhìn lại “Thời điểm” 19-8-1945, ta càng thấy cụ thể hơn, bài học xuất sắc “Lựa thời thế – thời cơ, chọn thời điểm” của Bác...
Minh chứng hùng hồn về đường lối cách mạng đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam
2018-08-19 22:09:28
73 năm đã trôi qua, càng ngày chúng ta càng cảm nhận đầy đủ và hiểu sâu sắc hơn thành quả vĩ đại của Cách mạng tháng Tám 1945 do Đảng lãnh đạo khi đó mới...
73 năm Tổng khởi nghĩa tháng Tám: Ký ức ngày “Hà Nội vùng đứng lên“
2018-08-19 12:23:37
73 năm về trước, khắp các nẻo đường, người dân Hà Nội và cả các tỉnh lân cận đã rầm rập đổ về nhà hát Lớn. Đúng ngày này 73 năm trước (19/8/1945...
Bác Hồ với việc chuẩn bị cho cuộc Cách mạng Tháng 8-1945
2018-08-19 09:25:44
Thực tế lịch sử 73 năm qua đã khẳng định rằng, Cách mạng Tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là kết quả của cuộc hành...
Đọc nhiều