cách mạng

Kỳ bí ngôi đình làng cổ 4 xe bọc thép của lính Mỹ kéo không sập

2021-04-22 21:35:26
Ở làng Thạch Tân, xã Tam Thăng (Tam Kỳ, Quảng Nam) có ngôi đình cổ và một cây rõi thân to 5 người ôm không xuể nổi tiếng… thiêng(?!). Vì rằng, ngôi đình đã...