Bộ trưởng Tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bất ngờ từ chức

2020-12-15 06:36:16
Bộ trưởng Tư pháp Barr thông báo sẽ rời nhiệm sở ngày 23/12, đồng thời ca ngợi thành tích của Tổng thống Trump trong 4 năm qua. “Một cuộc họp tốt đẹp với...