bộ môn lịch sử

Lịch sử có phải là môn học bắt buộc và quan trọng đối với thế giới?

Lan Hoa - 2022-05-10 10:58:43
Hiện tại ở Việt Nam, vấn đề dạy và học môn lịch sử vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi do quá nhiều ý kiến trái chiều về tầm quan trọng của môn học này....