BHXH

Lương hưu: Tăng thế nào là đủ?

Bảo Trâm - 2024-04-08 14:44:58
Cùng với cải cách tiền lương công chức, viên chức từ ngày 1/7/2024, việc điều chỉnh lương hưu là một trong những nội dung luôn nhận được sự quan tâm của...
Để giúp người lao động không rút BHXH một lần, các chuyên gia cho rằng cần thiết kế lại điều kiện hưởng, tính lại mức hưởng lương hưu, thêm trợ cấp cho...
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2022 số người được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần là 208.943 người, tăng 1% so với cùng...
Theo Luật BHXH, người lao động (NLĐ) bị mắc Covid-19 phải nghỉ việc, có xác nhận của cơ sở y tế sẽ được hưởng chế độ ốm đau.  Nhận tiền trợ cấp...
Nếu nghỉ việc đúng luật, bên cạnh các khoản tiền trợ cấp, người lao động có thể được nhận thêm một số khoản tiền khác theo Luật Lao động 2019. Ảnh...
Ngày 1-1-2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành năm 2021. Trong đó, gam màu sáng chăm lo cho đời sống người dân trong dịch bệnh...
Ngày 07/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ năm 2022, lương...
Chị Bích đã lắc đầu từ chối khi được nghe nhân viên tư vấn tham gia BHXH tự nguyện để nhận lương hưu. Chị Nguyễn Ngọc Bích, 40 tuổi, tiểu thương ở TP HCM...
Qua hai lần sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, các nhà làm chính sách đều muốn hạn chế điều kiện nhận BHXH một lần, khuyến khích người lao động đóng tiếp...
Bài chọn lọc