BHXH
Ngày 07/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ năm 2022,...
Chị Bích đã lắc đầu từ chối khi được nghe nhân viên tư vấn tham gia BHXH tự nguyện để nhận lương hưu. Chị Nguyễn Ngọc Bích, 40 tuổi, tiểu thương ở TP...
Qua hai lần sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, các nhà làm chính sách đều muốn hạn chế điều kiện nhận BHXH một lần, khuyến khích người lao động đóng tiếp...
Thúc đẩy hoạt động giới thiệu, tạo điều kiện để người lao động tìm việc làm nhằm giảm người nhận BHXH một lần.  Tại cuộc họp báo ngày 6-12, đại...
Theo Bộ Y tế, bệnh COVID-19 là “bệnh nghề nghiệp khi phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2”. Nhiều nhân viên...
Từ ngày 1/6, người dân trên toàn quốc được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng “VssID – Bảo hiểm xã hội số” khi đi khám chữa bệnh thay thế cho...
Việc hưởng BHXH một lần đồng nghĩa với việc những người lao động này khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ không có thu nhập hàng tháng từ lương hưu và không được...
Thay vì đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên mới được nhận lương hưu, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất giảm dần số năm đóng xuống còn 15 năm, hướng tới 10 năm. Người...
Bài chọn lọc