bán hàng đa cấp

Tâm thư gửi các “doanh nhân kem trộn”

2020-09-03 11:33:01
Nhìn qua doanh thu, lợi nhuận mà những công ty hay cá nhân bán kem trộn chia sẻ trên mạn‌g, người ta tưởng rằng đây là mặt hàng bán chạy, có một lượng khách...