Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Những con số thú vị về Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
2021-02-01 19:30:45
Trong danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có Tổng bí thư, Thủ tướng, 2 phó thủ tướng, 16 bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Người...
Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sơn Ca - 2021-01-30 23:04:41
Chiều 30/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Đại hội XIII của Đảng đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách...
Tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIII chọn được người tài đức
2021-01-25 10:38:35
Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều có hai nhiệm vụ chính trị quan trọng: Một là xây dựng Văn kiện để làm đường lối lãnh đạo cho cả nhiệm kỳ; hai là bầu ra...
Thống nhất nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII
Tùng Lâm - 2020-12-18 12:03:05
Sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương...
Trung ương xem xét kế hoạch 5 năm qua, chiến lược phát triển khóa tới
2020-10-05 17:43:16
Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc sáng 5/10/2020, tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú...
Dân có ‘nghìn tai vạn mắt’, lá phiếu của họ là khách quan để chọn cán bộ
2020-06-15 06:03:43
PV trao đổi với ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam 2 nhiệm kỳ về việc chọn cán bộ thế nào cho nhiệm kỳ tới được “đúng” và “trúng”. Thưa...
Cần thiết công khai quy hoạch nhân sự TW dự kiến để toàn dân được biết
2020-05-15 09:11:14
Ông Vũ Trọng Kim cho rằng, muốn đo được sự tín nhiệm của nhân dân thì phải có cơ chế, như việc cần thiết công khai quy hoạch nhân sự Trung ương. Chiều 14/5,...
Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
2020-05-12 18:00:20
Ngày 12/5, ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung...
Tổng Bí thư: Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng phải đúng quy định
2019-05-18 13:31:38
 “Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, lựa chọn, giới thiệu và bầu được những...
Bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII
2019-05-18 13:09:19
Sáng 18/5, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn...
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 9
2018-12-26 18:53:57
Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cả ngày 26/12/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng...
Trung ương ra Thông cáo ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 9
2018-12-25 18:42:48
Cuối ngày 25/12, Trung ương đã phát đi Thông cáo báo chí về ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII Hội nghị...
Giới thiệu nhân sự quy hoạch vào Trung ương khóa mới như thế nào?
2018-12-24 06:13:40
Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành TƯ khoá 12 dự kiến diễn ra trong 3 ngày (25 27/12). Các đại biểu sẽ bàn nhiều nội dung về công tác cán bộ, trong đó có quy hoạch...
Đọc nhiều