+
Aa
-
like
comment

3 tân ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa được bầu

Thành Chung - 01/03/2023 19:46

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Quang cảnh kỳ họp 26 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương – Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo thông cáo từ Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 1/3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ.

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Danh sách gồm các ông:

Nguyễn Mạnh Hùng, vụ trưởng Vụ Địa bàn I, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đinh Hữu Thành, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình.

Lê Văn Thành, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ

Cùng với 3 nhân sự mới được bầu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện có 21 thành viên do ông Trần Cẩm Tú, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, làm chủ nhiệm.

Ngoài ra, có 5 phó chủ nhiệm là các ông Trần Văn Rón, Trần Tiến Hưng, Hoàng Văn Trà, Nghiêm Phú Cường, Nguyễn Minh Quang.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thành Chung

Bài mới
Đọc nhiều