bài học cuộc sống

Khi bà bán xôi kiếm 50 triệu đồng mỗi tháng

2021-01-25 21:49:39
Cháu họ tôi không hiểu từ bao giờ đã học được một câu rằng: “Đừng tưởng cứ có học là sẽ thành công”. Dù chỉ mới lớp 6 thôi, nhưng cháu khá mất niềm...
Đôi khi chính những người lao động vất vả lại dạy ta bài học cuộc sống đáng quý. Câu chuyện được người phụ nữ chia sẻ cách đây không lâu trên mạng...
Bài chọn lọc