ASEAN – EU
Việt Nam – Đức tiến hành họp Nhóm điều hành chiến lược lần thứ 6
2021-04-17 10:49:26
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã cùng Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Miguel Berger chủ trì cuộc họp Nhóm điều hành chiến lược Việt Nam-Đức lần...
Đọc nhiều