+
Aa
-
Ông Lê Minh Hưng được bầu làm Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội XIII
26/01/2021 13:38

Sáng nay (26/1), tại phiên khai mạc Đại hội XIII, Ban Tổ chức đã giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội và Đoàn Thư ký. Có 5 Ủy viên Trung ương được bầu vào Đoàn Thư ký, ông Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương làm Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội. 

Vào sáng qua, tại phiên họp trù bị Đại hội XIII, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí, trong đó có 16 đồng chí Ủy viên Bộ chính trị và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đoàn Thư ký Đại hội XIII

Đại hội cũng bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

Theo giới thiệu của Ban Tổ chức Đại hội, Đoàn Thư ký được bầu gồm: Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương là Trưởng Đoàn Thư ký; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên; ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên; ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên, Ủy viên.

Theo Quy định của Đảng, Đoàn Chủ tịch Đại hội là cơ quan điều hành công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc đã được Đại hội biểu quyết thông qua; phân công thành viên điều hành nội dung, chương trình các phiên họp của Đại hội; chuẩn bị nội dung để đại hội thảo luận, biểu quyết; chuẩn bị ý kiến giải trình các vấn đề đại biểu còn có ý kiến khác nhau; lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Đại hội.

Còn Đoàn Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản, tổng hợp đầy đủ, trung thực ý kiến của các đại biểu tại hội trường và các phiên làm việc tại tổ đại biểu; giúp Đoàn Chủ tịch chuẩn bị các văn bản kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi tới các đoàn đại biểu; giúp Đoàn Chủ tịch thực hiện một số nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử trong Đảng của Ban Chấp hành Trung ương…

Trưởng Đoàn Thư ký có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch về nhiệm vụ của Đoàn Thư ký.

Bài mới
Đọc nhiều