Đại hội Đảng XIII
Xác định cán bộ kê khai thiếu trung thực: Khó nhưng quyết tâm làm là được
2020-05-26 06:34:47
Xác định cán bộ kê khai tài sản thiếu trung thực đúng là khó nhưng không phải không làm được, nếu quyết tâm làm… Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng...
Loại bỏ những người “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”
2020-05-23 07:42:16
Nhận diện cán bộ có đầy đủ phẩm chất là câu chuyện không hề dễ dàng, cần có sự thẳng thắn, minh bạch trong công tác cán bộ. Nói về việc lựa chọn nhân...
Từ “mã bên ngoài” nghĩ về sự thận trọng, tinh tường trong chọn cán bộ
2020-05-21 09:05:12
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu những người làm công tác nhân sự Đại hội Đảng cần tinh tường, tỉnh táo, thận trọng lựa chọn cán...
Bộ Chính trị cân nhắc trường hợp đặc biệt quy hoạch T.Ư XIII
Tùng Lâm - 2020-05-14 17:15:00
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, các trường hợp đặc biệt ngoài độ tuổi cần quy hoạch vào T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, Bộ...
Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
2020-05-14 17:10:32
Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và...
Trung ương bàn về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV
2020-05-13 19:43:01
Ngày làm việc thứ ba, Hội nghị Trung ương 12 thảo luận về Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thay...
Lựa chọn nhân sự Đại hội 13: Cảnh giác với chạy chức, chạy phiếu
2020-05-13 06:38:03
Cần phải hết sức cảnh giác với việc chạy chức, chạy phiếu, những người có biểu hiện ấy là không đàng hoàng, nên gạch tên họ đi. Ông Vũ Ngọc Hoàng –...
“Tôi mong công tác nhân sự đúng tinh thần phát biểu của Tổng Bí thư”
2020-05-12 06:29:58
“Là một người dân tôi rất mong chọn được một lực lượng thực sự đúng với ý nguyện của nhân dân, chọn đúng người” Theo dõi Hội nghị lần thứ...
Những điều Bác nói về lựa chọn cán bộ vẫn còn rất mới mẻ
2020-05-12 06:09:21
“Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chứa đựng rất nhiều tư tưởng mới, sâu sắc và có thể coi đó là thông điệp mà người đứng...
Trình phương hướng công tác nhân sự Trung ương khóa 13
2020-05-11 11:52:36
Tiểu ban nhân sự đã báo cáo Bộ Chính trị lần 2 về dự thảo phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành TƯ khóa 13 trước khi trình hội nghị TƯ hôm nay.  Phát...
Quan chức giàu bất thường, hỏi dân là ra ngay
2020-05-04 06:01:19
Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng để loại bỏ những cán bộ tiêu cực, tha hóa, giàu nhanh bất thường,...
Để cán bộ mãi là “đầy tớ trung thành của nhân dân”
2020-04-29 11:08:18
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng vừa có bài viết: “Một số vấn đề cần được đặc biệt...
Có nhất thiết bộ, ban, ngành nào cũng phải có Ủy viên Trung ương?
2020-04-29 07:02:34
Không nhất thiết các bộ ban ngành đều phải có Ủy viên Trung ương; mà có thể sẽ có những bộ, ban ngành có nhiều Ủy viên Trung ương. Trong bài viết “Một số...
Đọc nhiều