+
Aa
-
like
comment

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương khóa mới tại Đại hội XIII

01/02/2021 06:31

Sáng nay, 1/2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên bế mạc tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội. 

Tại phiên bế mạc, hơn 1.500 đại biểu sẽ nghe báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc sáng nay. 200 ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ ra mắt Đại hội.
Sau một tuần làm việc, sáng nay (1/2), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tại phiên bế mạc, đại hội nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện (nếu có).

Sau đó, đại hội nghe báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ra mắt Đại hội XIII.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu nêu rõ: “Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội, cảm ơn các đồng chí đại biểu Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm, bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội; giao cho chúng tôi trọng trách hết sức lớn lao nhưng vô cùng vinh dự”.
Đại hội nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí. Với sự thống nhất rất cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
Đoàn Chủ tịch Đại hội trong phiên bế mạc.
Đoàn Chủ tịch Đại hội trong phiên bế mạc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội.

Bộ Chính trị có 3 trường hợp “đặc biệt”

Danh sách ủy viên Bộ Chính trị được công bố theo thứ tự lần lượt 4 người là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Minh Chính và ông Vương Đình Huệ (ngoài việc bầu Tổng bí thư, Ban Chấp hành Trung ương cũng là nơi làm nhân sự đối với 3 chức danh còn lại trong “tứ trụ” để giới thiệu Quốc hội bầu: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội). Từ vị trí thứ 5, danh sách xếp theo vần ABC.

Kết quả bầu cử tại Hội nghị Trung ương cho thấy tất cả nhân sự đều thuộc danh sách do Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị, không có trường hợp nào không được giới thiệu mà trúng cử (ở khóa XII có một người là ông Đinh La Thăng, được đề cử tại hội nghị và sau đó trúng cử Bộ Chính trị).

Ở “bảng” 18 ủy viên Bộ Chính trị, 2 người là trường hợp “đặc biệt” quá 65 tuổi tái cử Bộ Chính trị: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 6 người tái cử gồm: ông Phạm Minh Chính, ông Vương Đình Huệ, ông Võ Văn Thưởng, bà Trương Thị Mai, ông Tô Lâm, ông Phạm Bình Minh. 7 người là các ủy viên Ban Bí thư khóa XII. 3 người lần đầu tham gia Bộ Chính trị gồm: ông Trần Tuấn Anh, ông Phan Văn Giang và ông Đinh Tiến Dũng. Trong đó, ông Phan Văn Giang (61 tuổi) là trường hợp “đặc biệt” thuộc diện ủy viên Trung ương khóa XII quá 60 tuổi tái cử.

Trong khi ở “bảng” Ban Bí thư, cả 5 người đều lần đầu tham gia.

Như vậy tổng cộng có 23 người, vừa khớp với định hướng cơ cấu Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII được khóa XII chuẩn bị là 23 chức danh.

Theo tìm hiểu của  PV, 23 chức danh đó bao gồm: “tứ trụ”, 3 thường trực (Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội), 7 người đứng đầu các cơ quan trung ương của Đảng (Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Nội chính, Kinh tế, Văn phòng Trung ương); 3 bộ trưởng (Quốc phòng, Công an, Ngoại giao), 2 bí thư thành ủy (Hà Nội, TP.HCM), chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giám đốc Học viện Chính trị quốc gia và 1 lãnh đạo ở khối tư pháp.

Tính kế thừa cao

Danh sách 23 nhân sự nêu trên thể hiện tính kế thừa cao khi có sự góp mặt của 15 thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và 8 người tham gia lần đầu với cơ cấu 3 độ tuổi: 50-60, trên 60 và trên 65. 10 người trong số đó đủ tuổi tái cử ít nhất một nhiệm kỳ nữa. Đặc biệt có 2 người thuộc thế hệ 7X (ông Võ Văn Thưởng, ông Lê Minh Hưng, cùng 51 tuổi).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII cũng được chú ý cơ cấu về giới và dân tộc, gồm có 2 nữ là bà Trương Thị Mai – trưởng Ban Dân vận và bà Bùi Thị Minh Hoài – phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Đỗ Văn Chiến – bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ – trở thành người dân tộc Sán Dìu đầu tiên tham gia Ban Bí thư, đồng thời ông cũng là người dân tộc thiểu số duy nhất trong 23 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Quy trình nào?

Ở Hội nghị Trung ương, việc bầu Bộ Chính trị được làm trước, bầu Ban Bí thư làm sau, theo quy trình 7 bước: Đoàn chủ tịch báo cáo về việc bầu cử; Hội nghị thảo luận và biểu quyết số lượng ủy viên; Họp tổ để ứng cử và đề cử; Tổng hợp danh sách ứng cử viên, đề xuất trường hợp được rút và không được rút, đề xuất giới thiệu ban kiểm phiếu để hội nghị biểu quyết bầu ban kiểm phiếu; Lấy phiếu xin ý kiến hội nghị đối với những người ứng cử, được đề cử tại hội nghị; Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử; Bỏ phiếu bầu, kiểm phiếu và công bố kết quả.

Đối với chức danh Tổng bí thư, hội nghị không thảo luận và biểu quyết số lượng (vì chức danh Tổng bí thư chỉ có 1) mà tiến hành 6 bước tương tự như trên.

Đại hội Đảng XIII đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII diễn ra sau đó một ngày, Trung ương đã bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Bộ Chính trị khoá mới gồm 18 ủy viên với 8 trường hợp tái cử và 10 người tham gia lần đầu.

Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng bí thư.

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII được bầu gồm một số ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 uỷ viên và ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Bài mới
Đọc nhiều