+
Aa
-

Nhân sự 6 bộ ngành vừa thay đổi ra sao?

12/10/2019 08:41

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Y tế, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đạt, Trưởng phòng Tổng hợp, Thanh tra Bộ Nội vụ giữ chức vụ Phó chánh thanh tra Bộ Nội vụ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thanh Đề giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông trao quyết định cho ông Lê Hải Bình.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đã trao quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tiếp nhận ông Lê Hải Bình, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương; bổ nhiệm ông Lê Hải Bình giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Thị Kim Tiến, đã trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho PSG.TS Nguyễn Thành Phong.

Chiều 10/10, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin và Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Lê Thị Thanh Hằng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

N. Huyền

(Theo Infonet)

Bài mới
Đọc nhiều