Bộ TTTT

Bộ TT&TT ban hành quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

2021-06-18 09:45:20
Bộ TT&TT khuyến nghị cá nhân nên sử dụng họ tên thật, tổ chức nên dùng tên hiệu thật và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu, địa...