+
Aa
-

Luận điệu “gắp lửa bỏ tay người” xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bảo An - 17/10/2021 10:19

Xung quanh công tác xây dựng chỉnh đống Đảng hiện nay, các thế lực thù địch, chống đối, cơ hội chính trị liên tiếp đưa ra những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, vô căn cứ. Trong một bài viết với tiêu đề “Nỗi lo của người dân từ việc chống suy thoái của Đảng” mới được RFA đăng tải, những thông tin sai trái, thật – giả lẫn lộn vẫn tiếp tục được tung ra nhằm đánh lừa dư luận, tấn công vai trò lãnh đạo của Đảng.

Luận điệu xuyên tạc được rêu rao

Trong bài viết của RFA, những thông tin thật – giả được đưa ra một cách lẫn lộn, đánh lừa nhận thức của người đọc. Các đối tượng xấu tiếp tục xuyên tạc rằng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là “thanh trừng phe phái”, “tính hiệu quả không thể cao khi người dân đứng ngoài cuộc chiến chống quan chức suy thoái”; cho rằng việc xử lý cán bộ vi phạm “chủ yếu nhằm vào các quan chức hành pháp, trực tiếp điều hành nền kinh tế”, “tăng cường quyền lực cho khối nội chính, tuyệt đối hoá quyền lực của Đảng”, “việc chống suy thoái làm cho bộ máy hành chính rơi vào trạng thái ngủ đông”… Thậm chí, những kẻ này còn móc nối, hướng lái, xuyên tạc bản chất một số vụ việc để đổ lỗi cho chế độ: “Vụ án Đồng Tâm ở Hà Nội là bộc lộ điển hình về việc người nông dân bị đẩy vào đường cùng và sự phẫn nộ của họ, nhưng cũng đồng thời phản ánh năng lực của chính quyền và bản chất chuyên chế của chế độ”.

Không thể xuyên tạc bản chất, ý nghĩa của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang được thực hiện là để làm trong sạch nội bộ, củng cố sức mạnh của Đảng. Tại Việt Nam, Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Chính vì vậy, không thể có sự tách rời riêng rẽ giữa Đảng và Nhà nước. Những cán bộ bị xử lý thời gian vừa qua là những người có hành vi sai phạm, xâm hại đến quyền, lợi ích của đất nước, đi ngược lại các quy định của Đảng, pháp luật quốc gia. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và 87.000 đảng viên; cơ quan Thanh tra, Kiểm toán qua công tác thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 580.000 tỷ đồng, gần 9.000 ha đất, kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 9.700 tập thể, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hơn 480 vụ việc có dấu hiệu phạm tội. Việc xử lý là đúng người, đúng tội, không có chuyện sử dụng danh nghĩa chống suy thoái để tiến hành các cuộc “thanh trừng phe phái” hay “chỉ xử lý những cán bộ ở khối cơ quan hành pháp” như những gì các thế lực chống đối, cơ hội chính trị đang rêu rao.

Thực tế, một phương thức quan trọng để Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội là qua công tác cán bộ. Vì vậy, nếu chúng ta không kiên quyết loại bỏ, xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm mà để họ chui sâu, leo cao vào các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước sẽ gây ra hậu quả không lường. Bài học về sự sụp đổ của Liên Xô và khối Đông Âu là minh chứng rõ nhất cho thấy nếu công tác cán bộ không được thực thi nghiêm túc sẽ kéo theo sự sụp đổ của cả chế độ. Tại Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII, Đảng tiếp tục nhấn mạnh khẳng định phải đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý thật nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những kết quả mà chúng ta đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất chứng minh không có “vùng cấm”, không có sự khoan nhượng, tiếp tay, bao che cho vi phạm. Điều này nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng tình mạnh mẽ từ dư luận, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Mưu đồ ẩn sau những giọng điệu chống phá

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái trong Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để củng cố sức mạnh, khả năng chiến đấu cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc Đảng ta càng trong sạch, càng đoàn kết, càng vững mạnh sẽ đồng nghĩa với việc các thế lực chống đối, cơ hội chính trị không có cơ hội để tấn công, chống phá. Chính bởi vậy, các đối tượng xấu liên tiếp tiến hành công kích, phá hoại, xuyên tạc nội dung, mục đích, bản chất, ý nghĩa, cách thức triển khai… công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc chống phá diễn ra trên nhiều phương diện, vừa tìm cách cổ suý, lan truyền, tạo ra các “mầm mống” suy thoái trong Đảng; vừa tìm cách phá hoại, làm suy giảm hiệu quả của công tác chỉnh đốn Đảng.

Mục đích của các đối tượng làm làm thất bại công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” ngay từ bên trong nội bộ, khiến cho Đảng mục rỗng từ bên trong. Khi thời cơ đến, những kẻ này sẽ kích động tiến hành các cuộc bạo loạn, gây rối, lật đổ chính quyền để thiết lập chế độ chính trị mới. Do vậy, cần hết sức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những luận điệu hướng lái, xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà các đối tượng xấu đang rêu rao.

Bảo An

Bài mới
Đọc nhiều