Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Trung ương 13

05/10/2020 13:02

Hội nghị lần thứ 13 khóa XII khai mạc sáng 5/10 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bàn về công tác nhân sự và văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 

lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Trung uong 13 anh 1 Sáng 5/10, Hội nghị Trung ương 13 khóa XII khai mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trước giờ khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trò chuyện, trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị.

lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Trung uong 13 anh 2 Từ phải qua: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao đổi bên lề hội nghị Trung ương 13. Ảnh: TTXVN.

lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Trung uong 13 anh 3Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 13.

lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Trung uong 13 anh 4 Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ và Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên trò chuyện trước giờ khai mạc Hội nghị.

lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Trung uong 13 anh 5 Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ bàn về: Tình hình kinh tế – xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021; tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác.

lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Trung uong 13 anh 6 Các đại biểu nhất trí thông qua chương trình hội nghị.

lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Trung uong 13 anh 7 Đây là Hội nghị Trung ương gần cuối nhiệm kỳ để chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dự kiến diễn ra vào quý I/2021.

lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Trung uong 13 anh 8 Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN.

lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Trung uong 13 anh 9 Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế – xã hội nước ta từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2020; chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Trung uong 13 anh 10 Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Trung ương xem xét thông qua nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế – xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII của Đảng để gửi xin ý kiến nhân dân.

lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Trung uong 13 anh 11 Tổng bí thư đề nghị Trung ương chú ý đến những nội dung bổ sung, sửa đổi; bảo đảm sự phù hợp, nhất quán về nội dung, trước hết là những nội dung mới được bổ sung, điều chỉnh lần này giữa các văn kiện theo đúng nguyên tắc: Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm; các báo cáo khác là báo cáo chuyên đề, chuyên sâu, phải đồng bộ, thống nhất. lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Trung uong 13 anh 12 Tổng bí thư yêu cầu Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các dự thảo mới và tờ trình của các văn kiện.

lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Trung uong 13 anh 13 Một yêu cầu khác được đặt ra tại Hội nghị Trung ương 13 là phải đề ra mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo; dự báo hết các tình huống để chuẩn bị các phương án đối phó phù hợp, kể cả trong tình huống xấu nhất.

lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Trung uong 13 anh 14 Về công tác nhân sự, Tổng bí thư lưu ý việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bám sát phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương trên các địa bàn, lĩnh vực công tác; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung ương và địa phương, nhất là ở những lĩnh vực trọng yếu, địa bàn phức tạp, trọng điểm.

lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Trung uong 13 anh 15 Từ cuối tháng 12/2018 đến tháng 9/2020, để chuẩn bị nguồn nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Bộ Chính trị đã 4 lần phê duyệt nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với tổng số 227 người.

lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Trung uong 13 anh 16 Tháng 7/2020, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã gửi thư đến các ủy viên Trung ương khoá XII, đề nghị từng ủy viên đề xuất ý kiến cá nhân và giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thay thế mình.

lanh dao Dang, Nha nuoc du Hoi nghi Trung uong 13 anh 17 Căn cứ vào kết quả Hội nghị Trung ương lần này cũng như ý kiến góp ý của Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị, xem xét, bổ sung hoàn thiện các phương án về nhân sự, bảo đảm đủ về số lượng, đúng về tiêu chuẩn, chất lượng và hoàn chỉnh các hồ sơ để báo cáo Trung ương xem xét, quyết định thông qua trước khi trình Đại hội XIII của Đảng.

Video