+
Aa
-
like
comment

Giải pháp tốt nhất cho đề xuất tách Tổng cục Đường bộ

Thu An - 17/06/2022 15:51

Dư luận xôn xao bàn tán rần rần đề xuất tách Tổng cục Đường bộ (TCĐB) thành Cục Đường bộ và Cục Cao tốc. Rất nhiều ý kiến chê trách, thậm chí gièm pha. Khi dư luận bị kéo theo cảm xúc thì thường lý trí bị lấn át. Vậy nên khi mọi thứ đã tạm lắng, cảm xúc bình tĩnh hơn, xin mạn phép có một vài ý kiến sau.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Thực tế nếu không tìm hiểu kĩ mà chỉ đọc một vài cái tít đưa tin về sự việc thì có lẽ rất nhiều người nghĩ ngay đến việc tách Tổng cục là thêm “ghế”. Tuy nhiên, theo Quyết định số 35/2018/QĐ-TTg, ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ thì TCĐB hiện có 5 cục trực thuộc. Như vậy nếu xét đúng thì thực ra việc tách thành 2 cục sẽ giảm bớt 3 cục. Tính như vậy thì chắc chắn sẽ là thu gọn bộ máy chứ không thể nào “đẻ thêm ghế” được. Nếu như vậy thì đây là một đề xuất đáng khen ngợi chứ đâu có phải là đáng chê trách.

Tuy nhiên, việc tách TCĐB thành 2 cục sẽ làm phát sinh nhiều vấn đề. Gay gắt đến nỗi Tổng Cục trưởng TCĐB đã phải lên tiếng khẳng định không đề xuất tán thành với ý kiến tách thành 2 cục. Ngoài việc chồng chéo chức năng, thì việc phân tách sẽ khiến nhân sự bị lãng phí. 170 người lấy từ Cục Đường bộ sang chỉ để quản lý chưa được 200 km đường cao tốc đầu tư công. Bởi 1.000 km đường cao tốc đầu tư BOT đã do các nhà đầu tư quản lý, khai thác, quản lý nhà nước chỉ xử lý các tình huống. Trong khi có 25.000 km đường bộ khác cần quản lý thì lại thiếu người. Thứ nữa điều này cũng dẫn tới các doanh nghiệp BOT rơi vào tình trạng “một cổ hai tròng”.

Theo Bộ Nội vụ, TCĐB chưa đáp ứng các tiêu chí thành lập Tổng cục (do có phân cấp địa phương về quản lý, bảo trì hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã). Nói nôm na là với chức năng, nhiệm vụ như hiện tại thì TCĐB đang giữ chức vụ không đúng tầm.

Chính vì thế, vừa để giải quyết tâm tư của Tổng Cục trưởng vừa để đáp ứng yêu cầu của Bộ Nội vụ thiết nghĩ tại sao không chuyển từ TCĐB thành Cục Đường bộ Việt Nam. Có nghĩa là không tách thành hai cục là gom gọn lại thành một cục. Đáp ứng đứng tinh thần của Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn có nêu “một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính”.

Đơn giản, nhanh gọn, thiết thực!

Thu An

Bài mới
Đọc nhiều