tách Tổng cục Đường bộ

Giải pháp tốt nhất cho đề xuất tách Tổng cục Đường bộ

Thu An - 2022-06-17 15:51:16
Dư luận xôn xao bàn tán rần rần đề xuất tách Tổng cục Đường bộ (TCĐB) thành Cục Đường bộ và Cục Cao tốc. Rất nhiều ý kiến chê trách, thậm chí gièm...