Quyết định về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân được Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân ký ban hành vào ngày 27.4, chính thức áp dụng điều chỉnh giá từ 4.5.
Theo Quyết định 377 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 4.5.2023.

Theo tính toán của EVN, với mức tăng giá bán lẻ điện 3%, ngành điện sẽ tăng thu thêm khoảng hơn 8.000 tỷ đồng trong năm 2023. Mức tăng này không tác động nhiều đến CPI và đời sống người dân do với hộ dùng điện nhiều trên 400 kWh/tháng, tiền điện tăng thêm cũng chỉ hơn 27.200 đồng/hộ.

Đồ họa: M.N