Điện lực Việt Nam
Chuyên gia kinh tế Bùi Trinh chỉ ra những điểm vô lý liên quan đến lỗ tỷ giá và cả những lý do EVN thường đưa ra để tăng giá điện. Câu chuyện Tập đoàn Điện...
Bài chọn lọc