Xóa Đảng, đích đến cuối cùng của trò “tự ứng cử”

03/03/2021 15:49

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021, đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước. Vì thế, các cơ quan từ trung ương đến địa phương đang tích cực tiến hành công tác chuẩn bị, góp phần giúp cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp. Nhưng ngược lại, với mưu đồ chống phá, các thế lực thù địch, phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá với tính chất hết sức quyết liệt.

Nhiều bài viết xuyên tạc trên mạng xã hội về vai trò lãnh đạo của Đảng với công tác bầu cử
Nhiều bài viết xuyên tạc trên mạng xã hội về vai trò lãnh đạo của Đảng với công tác bầu cử

Một trong những thủ đoạn trọng tâm được các đối tượng xấu tiến hành là xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử. Bên cạnh những trang mạng xã hội, blog do các đối tượng chống phá, cơ hội chính trị trong nước điều hành, một số các trang mạng nước ngoài cũng đồng loạt đăng tải những thông tin mang tính chất chủ quan, áp đặt, thiếu tính khách quan về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bằng việc phỏng vấn các đối tượng “có tiếng” trong “giới dân chủ” như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Đình Hà… các trang mạng ngay lập tức đưa ra cáo buộc “kỳ bầu cử Quốc hội ở Việt Nam là không hề có dân chủ”, “tất cả các ghế trong Quốc hội đều đã được Đảng Cộng sản sắp xếp từ trước”, “Bầu cử chỉ là “màn kịch dân chủ” do Đảng đạo diễn, chỉ là hội nghị Đảng Cộng sản mở rộng”… Cũng từ những cáo buộc này, các đối tượng tiếp tục đưa ra yêu sách đòi “Đảng Cộng sản không được tham gia vào công tác bầu cử”, không được thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác bầu cử; phải “tự rút lui” và từ bỏ quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, chấp nhận đa nguyên, đa đảng, chấp nhận sự cạnh tranh với những đảng phái khác để thúc đẩy dân chủ,…

Có thể thấy, thủ đoạn xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị là hết sức thâm hiểm. Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện hóa âm mưu “diễn biến hòa bình” tại Việt Nam.

Lý lẽ và luật pháp

Trước sự xuyên tạc trắng trợn của các thế lực thù địch, phản động, chúng ta phải kiên quyết khẳng định sự lãnh đạo của Đảng với Nhà nước nói chung và với công tác bầu cử nói riêng là hoàn toàn phù hợp, đúng đắn.

Về mặt pháp lý, tại Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Do đó, việc Đảng lãnh đạo đối với công tác bầu cử là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Đảng lãnh đạo công tác bầu cử không phải là làm thay, không bao biện, không khuynh loát trong bầu cử, không làm mất đi tính dân chủ, cũng như không ảnh hưởng, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của bất kỳ một cá nhân, tổ chức nào.

Về mặt thực tiễn, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân ở nước ta từ năm 1946 đã cho thấy vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của sự kiện chính trị quan trọng này. Đảng lãnh đạo công tác bầu cử là cơ sở quan trọng để bảo đảm sự thống nhất trong công tác bầu cử. Nếu không có sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, về mọi mặt của Đảng Cộng sản, chắc chắn nhiều vấn đề bất ổn sẽ nảy sinh, là mầm mống cho sự suy yếu của đất nước.

Trò hề tự ứng cử của các “nhà dân chủ”

Ngay từ thời điểm các địa phương tổ chức Đại hội đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, “làn sóng” tự ứng cử của các “nhà dân chủ” và một số văn nghệ sĩ biến chất đã được khơi mào. Đương nhiên, do không đủ các tiêu chuẩn, điều kiện cơ bản phải có hoặc không vượt qua các vòng hiệp thương, các “nhà dân chủ” này sớm bị loại. Ngặt nỗi, thay vì tự cố gắng hoàn thiện bản thân tốt hơn, chúng lại quay ra rêu rao rằng: phải là Đảng viên mới có thể trúng cử; Đảng đã sắp đặt tất cả để loại những người không cơ cấu, cố tình “cản trở” người ngoài Đảng tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội;…

Rõ ràng, sự thật phía sau hành động tự ứng cử của những kẻ tự xưng dân chủ kia không phải là mong muốn được trở thành đại biểu đại diện, phục vụ cho nhân dân mà chỉ nhằm mục đích chống phá và mưu lợi cá nhân. Kẻ thì ít học, xuất thân từ giới giang hồ, dâm thuê, chém mướn, kẻ có học thì thoái hóa, biến chất, sống không biết ngó trước, nhìn sau, khiến mất đi tín nhiệm, hình ảnh,… Những con người đó thừa biết mình chẳng thể nào vượt qua được bầu cử nhưng vẫn cố gắng diễn trò. Trước là để đánh bóng tên tuổi bản thân, gây tiếng vang trong giới, sau là cái cớ cho các thế lực thù địch bên ngoài xuyên tạc, biến tướng, vu khống, công kích công tác bầu cử của Việt Nam.

Quả nhiên, không nói lý lẽ, không nói luật pháp, chỉ nhăm nhe đổ lỗi do Đảng, Nhà nước thì mới làm được cái “nghề dân chủ”. Tiếc rằng, trò hề vô liêm sỉ cùng lời vu cáo rẻ mạt đến cuối cùng cũng chỉ tô vẽ thêm cho sự thất bại của những kẻ chống đối mà thôi.

Komi

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video