+
Aa
-
like
comment

Đề xuất chế độ, biện pháp cảnh vệ với Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Đông Duy - 15/12/2023 09:47

Dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ đã đề xuất chế độ, biện pháp cảnh vệ với Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.

Ảnh lực lượng công an diễn tập bảo vệ nguyên thủ.
Ảnh lực lượng công an diễn tập bảo vệ nguyên thủ.

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, do Bộ Công an chủ trì xây dựng.

Chi tiết đề xuất chế độ cảnh vệ với lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Theo đó, trong dự luật, Bộ Công an đề xuất chế độ cảnh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cụ thể, đối với Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận; bảo vệ nơi ở; bảo vệ nơi làm việc; bảo vệ địa điểm hoạt động; bảo đảm an ninh, an toàn về đồ dùng, vật phẩm, thức ăn, nước uống, phương tiện đi lại.

Khi đi công tác bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường; đi bằng tàu hỏa được bố trí toa riêng; đi bằng máy bay được sử dụng chuyên khoang hoặc chuyên cơ; đi bằng tàu thủy được sử dụng tàu riêng có phương tiện dẫn đường, hộ tống bảo vệ.

Đối với nguyên Tổng bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận; được bảo vệ nơi ở.

Đối với Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận; được bảo vệ nơi ở; được bảo vệ nơi làm việc; khi đi công tác trong nước bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết.

Đối với Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận.

Khi đi công tác trong nước bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết. Trường hợp một người hưởng nhiều chế độ cảnh vệ khác nhau thì người đó được hưởng chế độ cảnh vệ ở mức cao nhất.

Các biện pháp cảnh vệ với lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Dự luật cũng đề xuất các biện pháp cảnh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo đó, đối với Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng được bảo vệ tiếp cận; vũ trang tuần tra, canh gác nơi ở, nơi làm việc, địa điểm hoạt động; kiểm tra an ninh, an toàn nơi ở, nơi làm việc, địa điểm hoạt động, đồ dùng, vật phẩm, phương tiện đi lại.

Kiểm nghiệm thức ăn, nước uống trước khi sử dụng; bố trí lực lượng đi trước nắm tình hình, khảo sát để xây dựng, triển khai phương án bảo vệ; ứng dụng khoa học và công nghệ, sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại.

Sử dụng thẻ, phù hiệu; biện pháp khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia và Luật Công an nhân dân.

Đối với nguyên Tổng bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng được bảo vệ tiếp cận; vũ trang tuần tra, canh gác nơi ở.

Đối với Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị được bảo vệ tiếp cận; vũ trang tuần tra, canh gác nơi ở, nơi làm việc; bố trí lực lượng đi trước nắm tình hình, khảo sát để xây dựng, triển khai phương án bảo vệ trong trường hợp cần thiết.

Ứng dụng khoa học và công nghệ, sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; sử dụng thẻ, phù hiệu; biện pháp khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia và Luật Công an nhân dân

Đối với Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng được bảo vệ tiếp cận.

Bố trí lực lượng đi trước nắm tình hình, khảo sát để xây dựng, triển khai phương án bảo vệ trong trường hợp cần thiết; ứng dụng khoa học và công nghệ, sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; sử dụng thẻ, phù hiệu; biện pháp khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia và Luật Công an nhân dân.

Khi tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phức tạp, tăng cường lực lượng và phương tiện bảo vệ đối tượng cảnh vệ.

Đông Duy

Bài mới
Đọc nhiều