Tiêu cực, suy thoái trong đảng viên là sóng ngầm đe dọa tồn vong của chế độ

18/10/2021 06:04

Phòng chống tiêu cực là để kiên quyết diệt tận gốc chủ nghĩa cá nhân. Đây mới là sóng ngầm bên trong, đe dọa sự tồn vong của chế độ cần phải trị tận gốc.

Một trong những điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận tại Hội nghị Trung ương 4 vừa qua là: “Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực…”

Phải trị tận gốc

PGS.TS Vũ Văn Phúc Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Trung ương cho biết các cán bộ, đảng viên rất hoan nghênh Bộ Chính trị, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 4 lần này đã mở rộng phạm vi trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, không chỉ dừng lại ở phòng chống tham nhũng mà còn phòng chống tiêu cực, trong đó lấy phòng chống tiêu cực làm trọng tâm, trọng điểm.

Bởi vì phòng chống tiêu cực chính là phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Suy thoái đến một mức nào đó là tự diễn biến, tự chuyển hóa, phai nhạt lý tưởng, không kiên định với Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không kiên định với con đường độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiêu cực ở đây rộng hơn tham nhũng rất nhiều. Trước hết là tiêu cực trong tư tưởng, suy nghĩ ẩn giấu bên trong mỗi con người rất khó phát hiện. Từ đó dẫn đến suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và ngay cả vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa cũng là tiêu cực trong tư tưởng. Cái gốc của việc này là chủ nghĩa cá nhân.

Tiêu cực trong suy nghĩ dẫn đến tiêu cực trong lời nói, từ đó dẫn đến tiêu cực trong hành động. Cán bộ công chức ăn cắp thời gian, đi muộn về sớm cũng là hành động tiêu cực nhưng ở mức độ cao là hành động tham nhũng.

Lần này, Trung ương đã gắn phòng chống tham nhũng với phòng chống tiêu cực. Chúng tôi rất tán thành ý kiến của Tổng Bí thư đã nêu, tham nhũng làm mất của cải, mất của cải còn có thể làm ra được nhưng cán bộ đảng viên hư hỏng, tiêu cực mà biểu hiện cao nhất của tiêu cực là về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tự chuyển biến, tự chuyển hóa thì còn mất cán bộ. Mất con người là mất hết.

Như Bác Hồ nói, con người là gốc của mọi công việc; nếu cán bộ hư hỏng, tiêu cực thì công việc hỏng. Cán bộ nào phong trào đó, nếu cán bộ, nhất là người đứng đầu hết lòng phụng sự tổ quốc, nhân dân thì phong trào của cơ quan, đơn vị đó sẽ tốt, hiệu quả và ngược lại.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chúng ta đã đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và sự tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thực tiễn chỉ ra ngày càng rõ hơn, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng không chỉ dừng lại ở phòng chống tham nhũng. Bởi vì tham nhũng, lợi ích nhóm chỉ là bề nổi của chủ nghĩa cá nhân. Nếu chỉ phòng chống tham nhũng thì chỉ làm phần ngọn mà chưa làm đến cái gốc sâu xa là triệt tiêu chủ nghĩa cá nhân như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Nghị quyết Trung ương 4 lần này nhấn mạnh đến phòng chống tiêu cực là để kiên quyết diệt tận gốc chủ nghĩa cá nhân. Đây mới là sóng ngầm bên trong, đe dọa sự tồn vong của chế độ cần phải trị tận gốc.

Một sự đổi mới đột phá về tư duy của Đảng ta

Rất là mừng khi vừa rồi Hội nghị Trung ương 4 đã bổ sung, hoàn thiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Đấy chính là những nội dung cụ thể để sắp tới đây Trung ương dễ dàng nhận diện, phát hiện ra những hành vi tiêu cực của cán bộ Đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Sắp tới đây, Trung ương sẽ ban hành kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII mà Trung ương 4 khóa XIII vừa thông qua. Trong đó bổ sung rất nhiều nội dung và giải pháp cụ thể để làm sao sớm phát hiện ra những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, đảng viên, tương ứng với các biểu hiện đó có những biện pháp xử lý tốt hơn.

Đảng viên tiêu cực, suy thoái là sóng ngầm đe dọa tồn vong của chế độ
PGS.TS Vũ Văn Phúc

Đặc biệt trong Quy định 22 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng mà Trung ương ban hành mới đây có quy định rõ những biểu hiện nào về tiêu cực, biểu hiện nào về tham nhũng, mức độ xử lý như thế nào.

Từ các quy định của Trung ương nói trên chúng ta sẽ có căn cứ để phát hiện, xử lý những hành vi tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.

Theo PGS.TS Vũ Văn Phúc, tháng 9 vừa rồi, Bộ Chính trị đã ra kết luận 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung là một sự đổi mới đột phá về tư duy của Đảng ta.

Từ những bài học lịch sử như Bí thư Kim Ngọc ở Vĩnh Phúc, Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong việc làm đường dây 500Kv… Gần đây trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19, rất nhiều cơ quan, cấp ủy, cán bộ có cách làm sáng tạo.

Kết luận 14 của Bộ Chính trị có 2 vế. Vế đầu là khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, đột phá vì lợi ích chung.

Những hành động của họ với động cơ hết sức trong sáng, với khát khao cống hiến cho sự phát triển của đất nước, không trái với điều lệ Đảng, không trái với Hiến pháp, pháp luật thì được khuyến khích để họ phát huy hết tài năng trí tuệ của mình ra. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng quy định bảo vệ những cán bộ này trong trường hợp họ làm nhưng chưa thành công.

Lần này Trung ương, Bộ Chính trị đã ra quy định, kết luận rất đồng bộ, rộng đường, trở thành động lực cho những người thực sự muốn cống hiến cho đất nước, cho nhân dân phát huy hết tài năng của mình. Bên cạnh đó, Đảng ta kiên quyết diệt trừ tận gốc những ai bị chủ nghĩa cá nhân chi phối.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, hàng loạt cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, trong đó có cả cán bộ cấp cao và đáng chú ý là việc xử lý kỷ luật cùng một lúc 11 tướng lĩnh cảnh sát biển mới đây.

Điều này cho thấy, công tác xử lý cán bộ, đảng viên có sai phạm của Đảng ta tiếp tục được đẩy mạnh với tinh thần kiên quyết, kiên trì, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Điển hình là trường hợp ông Trần Văn Nam cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương và gần đây lần đầu tiên, Đảng xử lý kỷ luật cả Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển với hơn 10 tướng lĩnh, trong khi cơ quan này mới thành lập.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng băn khoăn rất nhiều sai phạm của cán bộ cấp chiến lược diễn ra từ nhiều năm nhưng tại sao không phát hiện sớm, phải chăng công tác cán bộ vẫn có lỗ hổng.

Ngọc Anh

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM