+
Aa
-
like
comment

Cuộc chiến không bao giờ được phép dừng!

11/02/2024 08:35

Trong năm vừa qua, hoạt động phòng chống tham nhũng và tiêu cực (PCTNTC) đã được thúc đẩy mạnh mẽ, không ngừng gia tăng về cường độ và sự đồng bộ. Những thành tựu đáng kể đã được ghi nhận cả ở cấp Trung ương và địa phương, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Công tác này đã giúp duy trì ổn định chính trị, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường niềm tin của nhân dân.

Một năm đầy nỗ lực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Theo báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong năm 2023, dưới sự hướng dẫn chặt chẽ, quyết liệt và toàn diện của Ban Chỉ đạo, sự đồng lòng và nỗ lực của các cơ quan chức năng và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tạo ra hiệu suất đáng kể. Sự tham gia tích cực của toàn bộ hệ thống chính trị, Đảng, quân đội và nhân dân đã làm cho công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực (PCTNTC) tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt và đồng bộ. Những thành tựu toàn diện đã được đạt được cả ở cấp Trung ương và địa phương, đóng góp một cách quan trọng vào quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng, duy trì ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, và làm tăng cường niềm tin của nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống Tham nhũng, Tiêu cực.

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế – xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực, đánh dấu bước tiến mới quan trọng. Hoạt động phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực được triển khai mạnh mẽ, với sự quyết liệt, bài bản, thận trọng và rất nghiêm túc, nhưng cũng mang đầy nhân văn, lý tưởng, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đó là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Khuyến khích và đề cao tinh thần tự nguyện từ chức, nghỉ việc của cán bộ khi phát hiện sai phạm, khuyết điểm, và cần nhất quán thu hồi tài sản liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Công tác giám định tài sản, phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và xử lý thông tin về tội phạm tham nhũng, tiêu cực đã được tập trung chỉ đạo để giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo ra nhiều tiến triển tích cực.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện hoạt động ngày càng có hiệu quả và tổ chức hơn, tạo ra những thay đổi rõ rệt trong công tác PCTNTC ở địa phương và cơ sở, giải quyết tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Công tác thông tin và tuyên truyền về PCTNTC có nhiều sự đổi mới, trong khi vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo chí và cộng đồng được khuyến khích và phát huy hiệu quả hơn. Các cơ quan truyền thông và báo chí đã đưa ra nhiều chuyên mục, diễn đàn nghiên cứu, trao đổi và phân tích sâu rộng về công tác PCTNTC.

Cuộc chiến không được dừng

Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Ban Chỉ đạo đề xuất các cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng và tiêu cực trong bộ máy cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Chú trọng vào chấn chỉnh và đấu tranh với “bệnh sợ trách nhiệm”, tư tưởng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy và sợ sai phạm không dám đối mặt, đặc biệt là trong các cấp lãnh đạo và quản lý.

Quang cảnh phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ án Công ty Việt Á

Đồng thời, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật liên quan đến quản lý kinh tế – xã hội và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong các lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng và tiêu cực; kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có chức vụ, quyền hạn; và xử lý tài sản liên quan đến các vụ án trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử…

Thực hiện mạnh mẽ các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác cán bộ; trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, và thi hành án; cũng như trong công tác xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Nâng cao đồng bộ và hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và các vấn đề gây tranh cãi, lo ngại trong dư luận xã hội. Chú trọng vào kết thúc điều tra và xử lý các vụ án thuộc diện theo dõi và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Tăng cường vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội, báo chí và nhân dân trong cuộc chiến PCTNTC.

Tăng cường giám sát và kiểm soát quyền lực; đồng thời, theo dõi việc đào tạo, rèn luyện đạo đức, lối sống và hình mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở mọi cấp. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác đấu tranh PCTNTC tại địa phương và cơ sở; giải quyết mạnh mẽ vấn đề “tham nhũng vặt”; và xử lý một cách nghiêm túc, kịp thời mọi sai phạm, tham nhũng, và tiêu cực trong các cơ quan có liên quan đến PCTNTC.

Thành An

Bài mới
Đọc nhiều