‘Còn cán bộ dùng quyền lực mềm gây khó dễ người dân’

30/12/2020 19:26

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng còn một bộ phận cán bộ, công chức yếu kém về phẩm chất, sử dụng “quyền lực mềm” gây khó dễ cho doanh nghiệp, người dân.

Quan điểm trên được Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Nội vụ, sáng 30/12.

Còn tham nhũng vặt

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận kết quả về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính 5 năm qua có nhiều tiến bộ. Ngành nội vụ đã quyết liệt sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương, góp phần tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo Phó thủ tướng, chính sách tinh giản biên chế gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính Nhà nước hoàn thành vượt chỉ tiêu Bộ Chính trị giao.

ky luat can bo rat kho anh 1
Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận các kết quả của ngành nội vụ, nhưng cho rằng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Ảnh: X.Đ.

Đồng thời, công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố có bước đột phá quan trọng, tiến hành sáp nhập cấp huyện, cấp xã ở 45 tỉnh, thành phố, giảm được 8 huyện, 557 xã, 38.369 thôn, tổ dân phố so với thời điểm năm 2015.

Công tác quản lý cán bộ được Phó thủ tướng đánh giá có nhiều đổi mới, tính khách quan, công khai, minh bạch trong việc tuyển dụng cán bộ được nâng cao; có cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…

Biểu dương những thành tích của toàn ngành, song Phó thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Đó là không ít địa phương chưa chủ động, thường xuyên, quyết liệt trong sắp xếp các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Một số cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu chưa kiên quyết, tập trung thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư khi sắp xếp tổ chức; còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên hoặc có tư tưởng chờ đợi kết quả của các bộ, ngành, địa phương khác rồi mới triển khai thực hiện theo.

Tổ chức, bộ máy vẫn còn cồng kềnh, nhiều nhiệm vụ chưa được phân định rõ ràng; việc quản lý và sử dụng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm chưa được triển khai đồng bộ.

Phó thủ tướng cho rằng vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức yếu kém về phẩm chất, năng lực, chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; còn tình trạng tham nhũng vặt, sử dụng “quyền lực mềm” gây khó dễ cho doanh nghiệp và người dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ phải trong sạch, liêm khiết

Thời gian tới, Phó thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước; rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót nhiệm vụ.

“Phải nghiên cứu cải cách bộ máy tổ chức Chính phủ phù hợp, làm sao vừa hiệu lực, hiệu quả, vừa không bỏ sót nhiệm vụ. Nhưng quan trọng hơn là bên trong phải tinh gọn, phối hợp một cách nhuần nhuyễn, nhanh chóng, không nên để bộ máy quá nhiều tầng nấc, cồng kềnh”, Phó thủ tướng yêu cầu.

Ông nêu thực tế có những việc cần giải quyết nhưng cả tháng chưa xong, khi có ý kiến khác nhau lại đưa lên Chính phủ.

Trong bối cảnh hội nhập, Phó thủ tướng nhấn mạnh phải cải cách môi trường đầu tư cho tốt, đặc biệt cần cơ chế phối hợp đi kèm với kỷ cương, chế tài, không để tình trạng lòng vòng kéo dài mà không kiểm điểm, xử lý.

“Vì không có cơ chế đề xuất để kỷ luật nên trên nói dưới không nghe, mà Thủ tướng, Phó thủ tướng cũng không có quyền kỷ luật ai nếu chưa theo trình tự, thủ tục”, Phó thủ tướng nêu ý kiến.

Ông nói theo Luật Cán bộ công chức, xử lý kỷ luật cán bộ rất khó, không phải dễ dàng nên Bộ Nội vụ cùng các bộ, ngành liên quan phải tham mưu chế tài xử lý với việc chậm trễ của bộ máy công vụ.

Trong hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, Phó thủ tướng cho rằng cần chú trọng phẩm chất, năng lực thay vì chỉ quan tâm đến bằng cấp, chứng chỉ.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng văn hóa công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhấn mạnh công tác cán bộ là yếu tố quyết định, Phó thủ tướng lưu ý các cán bộ phải trong sạch, liêm khiết, lấy dân làm gốc, có ý thức phục vụ nhân dân, không tơ hào dù chỉ là “một sợi tóc”.

“Phải làm sao để cán bộ có ý thức, đạo đức, thấy mình làm sai là trong lòng day dứt, không được tiêu cực, nhũng nhiễu, dùng kỹ xảo kéo dài thời gian giải quyết công việc để người ta phải tìm đến mình”, Phó thủ tướng quán triệt và cho rằng làm được như vậy thì nhân dân mới có niềm tin, đất nước mới phát triển.

Hoài Thu/ZNS

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video