Cơ cấu đặc biệt của Uỷ ban Kiểm tra TW khoá XIII

01/02/2021 19:20

Trong số 19 thành viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu ra có 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Ủy viên Trung ương Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Cẩm Tú, ông cũng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới có 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Ủy viên Trung ương Đảng - Ảnh 1.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú.

Các Ủy viên Trung ương Đảng gồm ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; ông Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Vĩnh Long; ông Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Các thành viên còn lại gồm: ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; ông Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; bà Trần Thị Hiền, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; ông Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII;

Ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; ông Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; ông Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương; ông Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; Võ Thái Nguyên, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; ông Cao Văn Thống, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Như vậy trong số thành viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII chỉ một nữ, đa phần là trường hợp tái cử. So với nhiệm kỳ Đại hội XII, số thành viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII ít hơn 2 người (trước 21 thành viên). Tính từ thập niên 90 của thế kỷ trước tới nay, các Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đều là một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị. Trong lịch sử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tính đến nay có một Chủ nhiệm là nữ, đó là bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ, bà cũng là trường hợp nữ đầu tiên được bầu vào Bộ Chính trị (khóa VIII).

Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII mới có Chủ nhiệm, còn các Phó Chủ nhiệm sẽ do Ủy ban Kiểm Trung ương họp bầu ra, sau đó trình Bộ Chính trị chuẩn y.

Trong số 19 thành viên, có người đang là lãnh đạo của địa phương, đó là ông Trần Văn Rón và ông Trần Tiến Hưng, ông Hoàng Trọng Hưng là Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương.

T.H

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video