+
Aa
-
like
comment

Chủ tịch Cao Bằng: Chưa phát hiện cán bộ dùng xe công vào việc tư

14/09/2019 07:17

Chủ tịch Cao Bằng khẳng định 100% các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử đều đảm bảo quy định.

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng do Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Trưởng đoàn hôm qua có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Cao Bằng.

Giảm 144 lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cho biết, thông qua công tác kiểm tra, đa số cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đồng thời, thực hiện đúng yêu cầu trong thực thi công vụ, văn hóa công sở, chưa phát hiện cán bộ, công chức nào tham gia lễ hội trong giờ làm việc hoặc sử dụng xe công vào việc riêng.

Chủ tịch Cao Bằng: Chưa phát hiện cán bộ dùng xe công vào việc tư
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh

Chủ tịch tỉnh Cao Bằng nhìn nhận vẫn còn hiện tượng công chức, viên chức tại một số ít cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm thời giờ làm việc; thái độ giao tiếp, phục vụ người dân của một số ít công chức trong thi hành công vụ chưa được đúng mực.

Theo ông Ánh, kết quả tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay, Cao Bằng giảm được 771 người với tổng kinh phí thực hiện 62 tỷ đồng.

Trong đó, các cơ quan đảng, đoàn thể giảm 92 người; cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước giảm 122 người; đơn vị sự nghiệp công lập giảm 450 người; cán bộ, công chức cấp xã giảm 72 người.

Ngoài ra, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp các tổ chức bên trong các sở, ngành giảm 95 đơn vị (32 phòng chuyên môn; 7 chi cục; 56 phòng thuộc chi cục), từ đó giúp giảm 144 vị trí lãnh đạo, quản lý cấp phòng gồm.

Đối với việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tính đến hết tháng 8, tỉnh đã giảm 158 đơn vị, giải thể 4 đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả; giảm 498 vị trí lãnh đạo gồm 166 cấp trưởng và 332 cấp phó.

Tỉnh đang tiếp tục sáp nhập 3 ban quản lý dự án về xây dựng, giao thông, nông nghiệp thành 1 ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng trực thuộc UBND tỉnh. Trong năm 2018, tỉnh đã rà soát, sắp xếp, giải thể, hợp nhất 41 ban chỉ đạo và các tổ chức phối hợp liên ngành.

Chủ tịch Cao Bằng khẳng định 100% các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử đều đảm bảo quy định của Đảng và pháp luật.

Không đủ chuẩn, kiên quyết không bổ nhiệm

Báo cáo giải trình những vấn đề Tổ công tác kiến nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng Đồng Thị Kiều Oanh khẳng định công tác bổ nhiệm không còn trường hợp nào thiếu điều kiện, tiêu chuẩn khi bổ nhiệm và bổ nhiệm lại.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Ngọc Giáp cũng nhấn mạnh, đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại ở cả khối Đảng, đoàn thể và chính quyền, nếu không đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tỉnh kiên quyết không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Chủ tịch Cao Bằng: Chưa phát hiện cán bộ dùng xe công vào việc tư
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Cao Bằng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của TƯ, của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng về sắp xếp các đơn vị hành chính, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp…

Đồng thời, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng chưa đúng quy định theo kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ.

Lãnh đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sắp xếp các cơ quan chuyên môn theo quy định; tiếp tục tinh giản biên chế, phấn đấu đến năm 2021, phải đạt tối thiểu 10% theo quy định.

Thu Hằng/Vietnamnet

Bài mới
Đọc nhiều