Bộ trưởng Nội vụ

Ưu tiên của nữ Bộ trưởng Nội vụ, tân Bộ trưởng Tài chính là gì?

2021-04-09 14:27:42
Bộ trưởng Nội vụ tập trung xây dựng thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, tính giản biên chế, còn Bộ trưởng Tài chính ưu tiên siết chặt kỷ luật ngân sách,...