+
Aa
-
like
comment

Chính khách Mỹ và câu chuyện “tham quyền cố vị” ở Việt Nam

Thu An - 14/01/2021 11:49

Đại hội XIII càng đến gần thì những câu chuyện về “nhân sự đất nước” ngày càng râm ran và xôm tụ. Hết chuyện Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội được “cơ cấu” mang tính vùng miền, lại đến những lời đồn đoán về danh sách “Tứ trụ”. Thậm chí, có một số đối tượng như “Thái Văn Đường”, “Hoàng Dũng”… đưa ra lời đồn đoán rằng, “Ông Nguyễn Phú Trọng đã 77 tuổi nhưng vẫn tiếp tục ở lại thêm nhiệm kỳ nữa”, từ đó công kích người đứng đầu Đảng là “già rồi nhưng “tham quyền, cố vị”.

Giả dụ như 77 tuổi nhưng vẫn tham gia vào công việc điều hành đất nước là “tham quyền cố vị” thì xin hỏi những trường hợp như ông Biden 78 tuổi còn ra tranh cử và đắc cử Tổng thống Mỹ hay ông Mahathir Mohamad của Malaysia, đắc cử Thủ tướng khi đã 93 tuổi và hiện nay vẫn đang hoạt động chính trị thì gọi là gì? Rồi trường hợp Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, 81 tuổi nhưng vẫn ngồi ghế Chủ tịch Hạ Viện 4 nhiệm kỳ, thậm chí mới đây bà còn làm một pha “đảo chính” muốn phế truất ông Trump nữa! Nếu ở Việt Nam thì chắc chắn những trường hợp như ông Biden, ông Mahathir Mohamad và bà Nancy Pelosi thế nào cũng gán cái mác là “tham quyền cố vị”, “đam mê quyền lực”, “tranh giành ghế” nhưng nếu là chính khách nước ngoài thì được ca bài “đề cao quyền dân chủ, tự do chăng”, “tuổi già nhưng nhiệt huyết, cống hiến”.

Lại nói, Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang nhận được sự đánh giá rất cao của giới chuyên gia và người dân. Trong thời gian qua, những vấn đề xây dựng chỉnh đốn nhân sự đã được làm rất mạnh tay, đặc biệt công tác phòng chống tham nhũng rất quyết liệt đã mang lại sự tin tưởng rất lớn trong nhân dân. Chưa bao giờ, “lò chống tham nhũng” lại cháy hừng hực đến như vậy. Sự nể nang, những mối quan hệ đã bị chặt đứt một cách kiên quyết, từng lớp những người lãnh đạo “sâu mọt” bị đưa ra ánh sáng, ngay cả những vị lãnh đạo cấp cao còn đang đương chức! Cùng với tinh thần ấy, với sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, mặc dù trải qua đại dịch Covid-19 và thiên tai lũ lụt lịch sử nhưng Việt Nam đã làm nên một kỳ tích “đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ như hôm nay”.

Trong lịch sử của dân tộc ta, không ít những vị làm rạng rỡ non sông khi tuổi cao; cụ Lý Thường Kiệt, khi đã hơn 80 tuổi, ông còn cầm quân đi đánh Lý Giác ở Diễn Châu (1103). Năm 1104, vua Chiêm Thành là Chế Ma Na (Jaya Indravarman 2, 1086-1113) đem quân xâm phạm Đại Việt, Lý Thường Kiệt khi đã 85 tuổi một lần nữa kéo quân đi đánh, phá tan quân Chiêm, Chế Ma Na thua to phải cầu hòa. La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp ra giúp vua Quang Trung (1791), khi đã 78 tuổi, được Vua Quang Trung xem như thầy. Vậy nên nếu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (77 tuổi), tiếp tục gánh vác trọng trách do Đảng và nhân dân giao phó, đó cũng là chuyện thường tình!

Thu An

Bài mới
Đọc nhiều