+
Aa
-
like
comment

Chân dung các Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 5 nhiệm kỳ gần đây

20/02/2021 12:40

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nhận quyết định của Bộ Chính trị để giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Nhân sự kiện này, Cánh Cò xin giới thiệu chân dung các Trưởng Ban Tuyên giáo trong 5 nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây.

Ông Nguyễn Khoa Điềm, Trưởng Ban Tư tưởng –Văn hóa Trung ương từ 2001-2006 (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương). Ông còn tên gọi khác là Nguyễn Hải Đường, sinh năm 1943, quê Thừa Thiên Huế.

Chân dung các Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 5 nhiệm kỳ gần đây - Ảnh 1.
Ông Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng -Văn hóa Trung ương.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII và IX; Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Ông giữ chức Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương từ 2001 – 2006.

Ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương từ 2007-2011

Ông sinh năm 1947, quê Thanh Hóa. Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá VIII, IX, X, XI; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X (từ tháng 01/2009), XI; Bí thư Trung ương Đảng khóa X và XI; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Chân dung các Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 5 nhiệm kỳ gần đây - Ảnh 2.
Ông Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông được phân công giữ chức Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương vào năm 2006. Vào năm 2007, Bộ Chính trị có quyết định hợp nhất Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Hai năm sau (2009), ông được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia HCM. Đến nhiệm kỳ Đại hội XII (2011-2016) ông giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương từ 2011-2016

Ông sinh năm 1953, quê Nam Định. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV.

Chân dung các Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 5 nhiệm kỳ gần đây - Ảnh 3.
Ông Đinh Thế Huynh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Trước khi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ông giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương từ 2016-2021

Ông sinh năm 1970, quê Vĩnh Long. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII và XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII và XIV.

Chân dung các Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 5 nhiệm kỳ gần đây - Ảnh 5.
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương từ tháng 2/2016 đến 2/2021. Trong quá trình công tác trước đó ông từng giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông sinh năm 1962, quê Tiền Giang. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Chân dung các Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 5 nhiệm kỳ gần đây - Ảnh 6.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa (trái), tân Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Chính ủy Quân đoàn 4; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

Năm 2013 ông được thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng. Đến năm 2017, ông được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

T.H

Bài mới
Đọc nhiều