dinh the huynh

Chân dung các Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 5 nhiệm kỳ gần đây

2021-02-20 12:40:41
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nhận quyết định của Bộ Chính...