Biên chế suốt đời, phụ cấp thâm niên sẽ không còn tồn tại

12/01/2020 08:17

Nhiều chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2020 sẽ làm ảnh hưởng lớn đến cán bô, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ nhà giáo.

Ngày 1-7-2020 là thời điểm Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (VC) chính thức có hiệu lực.

Biên chế suốt đời chính thức hết thời

Với đông đảo đội ngũ nhà giáo, quy định đáng chú ý nhất của Luật này chính là bãi bỏ chế độ biên chế suốt đời với VC.

Tại khoản 2, điều 2 sửa đổi, bổ sung điều 25 Luật VC hiện hành, việc thực hiện hợp đồng loại không xác định thời hạn chỉ còn được áp dụng với 3 trường hợp: VC được tuyển dụng trước ngày 1-7-2020; Cán bộ, công chức chuyển thành VC; Người được tuyển dụng VC làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Biên chế suốt đời, phụ cấp thâm niên sẽ không còn tồn tại
Từ ngày 1-7-2020, nhiều chính sách mới sẽ ảnh hưởng lớn đến đội ngũ nhà giáo

Giáo viên (GV) mới được tuyển dụng từ ngày 1-7-2020 thì đều phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Như vậy, sẽ không còn chế độ biên chế với những GV này, sự ổn định suốt đời đã không còn nữa. Thay vào đó, khi hợp đồng làm việc hết thời hạn, họ có thể sẽ phải nghỉ việc nếu như đơn vị tuyển dụng không ký tiếp hợp đồng làm việc mới.

Phụ cấp thâm niên sẽ không tồn tại

Cũng tại thời điểm 1-7-2020, Luật Giáo dục 2019 cũng chính thức có hiệu lực, thay thế cho Luật Giáo dục 2009 trước đây.

Luật này tác động trực tiếp tới đội ngũ GV, trong đó có đến 7 quy định mới. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến quy định về việc bãi bỏ phụ cấp thâm niên với GV.

Cụ thể, tại điều 76, Luật này quy định: Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, phụ cấp thâm niên nghề được quy định trước đây tại Luật Giáo dục cũ đã không được nhắc đến tại Luật này. GV chính thức bị mất một khoản thu nhập không nhỏ đến từ phụ cấp thâm niên.

Trả lương tương xứng theo vị trí việc làm

Dù trong cùng một ngày, GV đồng thời phải đón nhận hai tin không vui là bỏ biên chế và mất phụ cấp thâm niên. Vậy điều gì làm động lực để GV gắn bó lâu dài với nghề giáo nghề được coi là cao quý nhất trong những nghề cao quý?

Có thể đó chính là những kỳ vọng về việc thay đổi chính sách tiền lương. Cụ thể, từ ngày 1-7-2020, mức lương cơ sở được tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng, do đó mức lương và rất nhiều khoản phụ cấp khác của GV cũng đồng loạt tăng.

Đồng thời, dự kiến vào năm 2021, sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới với mọi cán bộ, công chức, VC nói chung và với GV nói riêng. Theo đó, GV sẽ được trả lương theo vị trí việc làm, tương xứng với công sức và kết quả làm việc.

PV/NLĐ

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video