Ban Bí thư khuyến khích người dân tố giác về tài sản bất minh

09/06/2021 16:59

Để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng, Ban Bí thư khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác này.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Theo đánh giá của Ban Bí thư, công tác thu hồi tài sản tham nhũng và tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã có chuyển biến, tỷ lệ thu hồi được nâng lên. Song, nhận thức và trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác này vẫn hạn chế. Cơ chế, chính sách, pháp luật còn bất cập.

Đặc biệt, việc hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng bị tẩu tán ra nước ngoài còn khó khăn, vướng mắc; tỷ lệ thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt còn thấp.

thu hoi tai san tham nhung anh 1
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Ảnh: Thuận Thắng.

Để nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt.

Quán triệt việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ban Bí thư nêu rõ người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Ban Bí thư yêu cầu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là quy định về trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội; cơ chế xử lý tài sản bị kê biên, phong tỏa cũng như những vướng mắc trong kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản… được yêu cầu sớm hoàn thiện.

Ban Bí thư lưu ý biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc truy tìm, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản ngay từ giai đoạn thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử.

Các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong tỏa tài khoản được yêu cầu kịp thời áp dụng ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử.

Để kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, Ban Bí thư khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Vấn đề tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này cũng được Ban Bí thư nhấn mạnh trong chỉ thị này.

Hoài Thu

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video