Từ cuối tháng 12/2022 đến nay, hàng loạt lãnh đạo Cục Đăng kiểm, giám đốc các trung tâm đăng kiểm và những người có liên quan bị khởi tố vì liên quan tới bê bối ngành đăng kiểm. Trong bối cảnh công an tiếp tục bắt giữ nhân viên đăng kiểm sai phạm, Cục Đăng kiểm đang khủng hoảng nhân lực trầm trọng.

M.N