giám đốc các trung tâm đăng kiểm

Ai đã bị “gọi tên” trong “cơn bê bối đăng kiểm”?

M.N - 2023-03-13 12:22:42
Từ cuối tháng 12/2022 đến nay, hàng loạt lãnh đạo Cục Đăng kiểm, giám đốc các trung tâm đăng kiểm và những người có liên quan bị khởi tố vì liên quan tới...