Vụ cô Nguyễn Thị Tuất tố bị trù dập: Xem xét kỷ luật hiệu trưởng

18/06/2021 21:49

Sau khi có kết luận thanh tra vụ cô giáo tố bị trù dập, chủ tịch UBND huyện Quốc Oai giao phòng Nội vụ tham mưu, có hình thức xử lý kỷ luật hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B.

Từ kết quả kiểm tra, xác minh, kết luận và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong vụ cô Nguyễn Thị Tuất, giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B, tố bị trù dập, chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã đưa ra hướng xử lý.

Xu ly ky luat hieu truong anh 1
Bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam.

Xem xét kỷ luật hiệu trưởng, kiểm điểm phó hiệu trưởng

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp phòng GD&ĐT tham mưu UBND huyện kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B.

Phòng Nội vụ cũng tổ chức kiểm điểm đối với bà Nguyễn Thị Cúc, Phó hiệu trưởng trường này.

Theo kết luận của đoàn thanh tra, bà Nguyễn Thị Quyên chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư chưa đúng quy định, thực hiện đánh giá, xếp loại bà Nguyễn Thị Tuất không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020 và đánh giá hàng tháng từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2021 năm học 2020-2021 không đúng.

Hiệu trưởng tổ chức, chỉ đạo trong việc ra đề thi để xảy ra sai sót liên tiếp hai năm học, ký duyệt học bạ học sinh lớp 5A năm học 2019-2020 trong khi còn nhiều sai sót, dẫn đến phải thu hồi học bạ, ảnh hưởng uy tín giáo viên, nhà trường. Bà Quyên cũng chưa thực hiện hết trách nhiệm của trưởng ban kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2020-2021.

Bên cạnh đó, bà Quyên để xảy ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính, đồng thời chưa làm tốt công tác dân chủ, công khai, đoàn kết trong nội bộ trường, chưa kịp thời tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của giáo viên để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B, chịu trách nhiệm việc năm học 2019-2020 chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát học bạ học sinh, dẫn đến việc học bạ của học sinh lớp 5A có sai sót nhưng vẫn trình ký duyệt.

Bà Cúc chịu trách nhiệm trong việc ra đề thi để xảy ra sai sót liên tiếp hai năm học, chưa thực hiện hết nhiệm vụ được giao trong công tác kiểm tra toàn diện nhà giáo năm học 2020-2021.

Xu ly ky luat hieu truong anh 2
Nhiều nhân viên trường Tiểu học Sài Sơn B cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau vụ việc.

Tổ chức kiểm điểm nhiều nhân viên của trường

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cũng giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp phòng GD&ĐT để chỉ đạo trường Tiểu học Sài Sơn B tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang, Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Sài Sơn B và kết luận kế toán trường Tiểu học Sài Sơn B thời kỳ từ năm học 2014-2015 đến năm học 2017-2018.

Bà Nguyễn Thị Tuất cùng các cá nhân liên quan khác nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra những hạn chế.

Cụ thể, theo kết luận của đoàn thanh tra, bà Nguyễn Thị Thu Trang chịu trách nhiệm khi thực hiện thu tiền của học sinh D.H.V. nhưng không ghi khoản thu bảo hiểm y tế trên phiếu thu nên nhà trường không đóng bảo hiểm y tế cho em này. Khi bị tai nạn, em V. không được hưởng chế độ theo quy định.

Kế toán trường Tiểu học Sài Sơn B thời kỳ từ năm học 2014-2015 đến năm học 2017-2018 chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc tham mưu cho lãnh đạo trường trong công tác, quản lý tài chính dẫn đến trường thực hiện một số khoản thu không đúng quy trình.

Một số hồ sơ chi không đúng quy định. Kế toán thực hiện không đầy đủ các quy định công khai trong lĩnh vực giáo dục, không tham mưu lập hồ sơ quản lý đối với khoản thu trang thiết bị bán trú, phản ánh và hạch toán kịp thời là thực hiện chưa đúng theo quy định. Hồ sơ thu, chi một số khoản thu khác và lưu giữ chưa đầy đủ theo quy định.

Thủ quỹ trường Tiểu học Sài Sơn B qua các thời kỳ không mở sổ theo dõi đầy đủ đối với tất cả khoản thu, chi tiền mặt tại trường.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, nhân viên y tế học đường trường Tiểu học Sài Sơn B, chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao khi không kiểm tra, rà soát, báo cáo kịp thời lãnh đạo trường đối với những trường hợp không tham gia bảo hiểm y tế để tuyên truyền, vận động đối với gia đình học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế. Việc không tập hợp và lưu giữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến bảo hiểm thân thể của học sinh và giáo viên là không đúng với quy định.

Bà Nguyễn Thị Ngân, nhân viên phụ trách phần mềm trường Tiểu học Sài Sơn B, chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện việc cập nhật dữ liệu đánh giá học sinh trên phần mềm ESAMS và cơ sở dữ liệu.

Bà Nguyễn Thị Tuất chưa cập nhật kết quả đánh giá năng lực, phẩm chất cuối học kỳ I năm học 2019-2020 của lớp 2D trên phần mềm ESAMS là chưa thực hiện đúng quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Năm học 2020-2021, chất lượng giảng dạy của bà Nguyễn Thị Tuất chưa đảm bảo. Việc đánh giá, nhận xét kết quả học kỳ I môn Lịch sử, Địa lý của học sinh khối 4, 5 có một số nội dung không phù hợp, chưa đảm bảo tính sư phạm trong môi trường giáo dục tiểu học.

Ông Phan Viết Nhân, giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B, nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 5A chưa đúng chương trình học tập, chưa phù hợp kết quả học tập trong học bạ, chưa cập nhật kịp thời kết quả học bạ trên phần mềm ESAMS.

Xu ly ky luat hieu truong anh 3
Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai yêu cầu trường Tiểu học Sài Sơn B bố trí công tác phù hợp năng lực của giáo viên Nguyễn Thị Tuất.

Bố trí công tác phù hợp cho cô Tuất

Sau vụ việc, chủ tịch UBND huyện Quốc Oai yêu cầu phòng Nội vụ phối hợp phòng GD&ĐT và hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B tổ chức đánh giá lại, viên chức năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 đối với bà Nguyễn Thị Tuất theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, trường Tiểu học Sài Sơn B cần thực hiện tốt các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường, khắc phục hạn chế trong công tác quản lý chuyên môn.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trường khắc phục các hạn chế trong công tác quản lý tài chính đã kết luận.

Trường phải rà soát, tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đảm bảo đúng quy định.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai yêu cầu trường thực hiện tiếp nhận và giải quyết đơn thư đảm bảo đúng quy định, làm tốt công tác dân chủ, công khai, xây dựng và củng cố đoàn kết trong nội bộ nhà trường.

Ngoài ra, trường Tiểu học Sài Sơn B cần có kế hoạch bố trí công tác cho phù hợp với năng lực của giáo viên và nhân viên trong trường nói chung và đối với bà Nguyễn Thị Tuất, ông Phan Viết Nhân nói riêng.

Trong vụ việc, đoàn thanh tra cũng kết luận Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quốc Oai thiếu kiểm tra, giám sát trong trong công tác quản lý tài chính tại trường đối với các khoản thu nêu tại kết luận.

Do đó, chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cũng giao phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hướng dẫn nhà trường khắc phục các hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý tài chính tại trường Tiểu học Sài Sơn B.

Trong vụ việc này, Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai chưa sâu sát trong việc nắm bắt tình hình thực tế của trường để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả trong công tác quản lý chuyên môn.

Vì thế, phòng GD&ĐT cần tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, các hoạt động dạy học và giáo dục tại trường Tiểu học Sài Sơn B; hướng dẫn trường Tiểu học Sài Sơn B khắc phục các tồn tại hạn chế trong công tác quản lý chuyên môn.

Nguyễn Sương

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video