+
Aa
-

Vạch trần luận điệu xuyên tạc của Việt Tân trước chiến thắng 30/4 lịch sử

Quỳnh Quỳnh - 28/04/2020 14:31

Những ngày này, khắp mọi nẻo đường của Tổ quốc đều rợp cờ hoa Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020). Thế nhưng, có không ít tổ chức phản động, phần tử cực đoan, bất mãn chính trị vẫn ngược dòng lịch sử, cố tình xuyên tạc, kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá thành quả cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Những “bài ca” cũ mòn 

“Đến hẹn lại lên”, cứ mỗi dịp cả nước kỷ niệm ngày 30-4, những phần tử lưu vong phản quốc, cơ hội chính trị, bất mãn lại ra rả những “bài ca” xuyên tạc lịch sử dân tộc Việt Nam với những luận điệu cũ rích. Chúng gọi Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông liền một dải là “ngày quốc hận”…

Trong đó phải kể đến một số trang web, mạng xã hội như Việt Tân, Chân trời mới, … thường xuyên đăng tải những thông tin xuyên tạc lịch sử. Trong bài viết của mình chúng cố tình tô vẽ lại những quan điểm sai lầm,  nhắc lại những từ ngữ như “tháng Tư là tháng “vo gạo bằng nước mắt”, “mùa quốc hận-tháng tư đen”.

Gần đây nhất, Việt Tân tung ra bài viết “45 NĂM CHÍNH SÁCH TRIỆT NGƯỜI” với câu chuyện kể về các giáo sư thời kỳ đó nhằm xuyên tạc, chống phá chế độ. Trong bài viết, hàng loạt thông tin tuyên truyền xuyên tạc được đưa ra. Tác giả mượn lời người khác cố tình kích động sự bất mãn với chế độ cộng sản và Đảng, Nhà nước Việt Nam, tạo ra sự thù hằn dân tộc, xuyên tạc bản chất cuộc chiến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Trong bài viết, hàng loạt thông tin tuyên truyền xuyên tạc được đưa ra nhằm kích động người dân.

Với cái nhìn sai lệch, bài viết xuyên tạc bản chất cuộc chiến, coi đó là “ngày cho kẻ chiến thắng điên cuồng”, “chẳng khác gì ngày quốc hận” và “là ngày đen tối cho thế hệ trẻ nhưng cũng là ngày để suy nghĩ về tuổi trẻ, trách nhiệm và danh dự”. Mục đích của những phần tử này rất rõ: Phủ nhận lịch sử để xóa bỏ vai trò lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước…

Đối tượng chúng hướng tới đa phần là học sinh, sinh viên trong nước và thế hệ trẻ người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Thay vì sách, báo, tạp chí như trước đây, thì nay mạng xã hội, thiết bị truyền tin hiện đại được tận dụng triệt để vào mục đích trên.

Những hành động phủ nhận, bịa đặt lịch sử như đã nêu tuy không mới về thủ đoạn nhưng hết sức thâm độc, qua đó gieo rắc sự nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tác động thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Có thể thấy, nội dung của luận điệu trong bài viết này cũng không khác nhiều so với những giọng điệu cũ mòn trước đây. Có chăng, họ kể câu chuyện về giáo sư Phạm Hoàng Hộ nào đó có vẻ khách quan để chuyển tải những thông tin xuyên tạc, phủ nhận chiến thắng vĩ đại của nhân dân ta, đồng thời kích động tư tưởng chống đối chế độ và công cuộc xây dựng đất nước. Thủ đoạn ấy không thể đánh lừa được dư luận, bóng tối thông tin đó nhất định bị vạch trần và lên án.

Lịch sử dân tộc mãi là cội nguồn của sức mạnh

Trước hết, phải khẳng định rằng mốc son ngày 30-4-1975 (cũng như các sự kiện lịch sử khác) là sự thật không thể đảo ngược, là cội nguồn sức mạnh dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở: “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Vì thế, việc đẩy mạnh học tập lịch sử tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ phải được làm thường xuyên và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Cách thức giảng dạy, tuyên truyền về lịch sử phải “dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ”; lồng ghép tuyên truyền lịch sử với các hoạt động văn hóa, giải trí, du lịch, thể thao.

Mốc son ngày 30-4-1975 là sự thật không thể đảo ngược, là cội nguồn sức mạnh dân tộc.

Để ngăn ngừa tình trạng phủ nhận, xuyên tạc lịch sử thì nhất thiết phải coi những tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi đó ngang với tội phá hoại đất nước. Trên tinh thần đó, các cơ quan pháp luật dù đề cao tính giáo dục thuyết phục nhưng phải chủ động trong đấu tranh, phòng ngừa; có cả biện pháp xử lý hành chính và hình sự, công khai việc xử lý trước công luận.

Các thế lực thù địch tăng cường chống phá nước ta trên nhiều mặt, nhưng với tinh thần Chiến thắng 30/4, truyền thống đoàn kết, bằng quyết tâm, nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đất nước vẫn vững vàng trước đại dịch Covid-19, được quốc tế đánh giá là “ngọn hải đăng” trong đại địch. Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện… Hơn bao giờ hết, chúng ta phải giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển toàn diện đất nước, góp phần nang cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Là công dân Việt Nam – một dân tộc Anh hùng, bất khuất, yêu hòa bình, chắc chắn không ai có thể chấp nhận những luận điệu bôi đen lịch sử về Chiến thắng vĩ đại 30/4/1975, mà các thế lực thù địch xuyên tạc. Những luận điệu đó hoàn toàn đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyện vọng của Nhân dân. Vì vậy, mỗi chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Quỳnh Quỳnh

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Bài mới
Đọc nhiều