+
Aa
-
like
comment

UBND TP.HCM báo cáo kết quả Nghị quyết 98 sau hơn 2 tháng thực hiện

Đông Duy - 13/10/2023 21:00

Tính đến nay, HĐND TP HCM đã ban hành 12 quyết sách để hiện thực hóa các cơ chế, chính sách đặc thù từ Nghị quyết 98 của Quốc hội.

UBND TP HCM báo cáo kết quả Nghị quyết 98 sau hơn 2 tháng thực hiện.
UBND TP HCM báo cáo kết quả Nghị quyết 98 sau hơn 2 tháng thực hiện.

Ngày 11-10, UBND TP HCM đã báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

UBND thành phố cho biết nhiều đầu việc liên quan đến Nghị quyết 98 đã được các bộ, ngành Trung ương và TP HCM hoàn thành. Bộ Tư pháp đã chủ trì tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 857/2023 ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 98.

Bộ Xây dựng đã chủ trì tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 20/2023 quy định việc phân cấp, trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật TP HCM.

Về phía địa phương, tại kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố đã thông qua 3 nghị quyết về chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (tổng kinh phí dự kiến 15.144 tỉ đồng); điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương (99.833 tỉ đồng); thống nhất điều chỉnh quy mô và nguồn vốn để triển khai Dự án đường cao tốc TP HCM – Mộc Bài (bố trí thêm 2.900 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố).

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố thông qua 9 nghị quyết triển khai Nghi quyết 98, như Nghị quyết 08 về chi thu nhập tăng thêm; Nghị quyết 09 hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn; Nghị quyết 18 quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức; Nghị quyết 77 về thành lập Sở An toàn thực phẩm…

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, đến nay đã hoàn thành 2/25 nội dung; cho ý kiến 14/25 nội dung. Chủ tịch UBND thành phố chủ trì 2 phiên họp Hội đồng tư vấn triển khai Nghị quyết 98.

Phối hợp Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết việc bầu cử, quản lý, sử dụng cán bộ; tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại phường, xã – thị trấn của TP HCM.

Đồng thời ban hành các quy định triển khai thực hiện các cơ chế đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

UBND thành phố cũng cho biết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị quyết 98, như việc nhập dự toán chi của UBND quận; hoạt động mua bán tín chỉ các-bon; liên quan trần chi thu nhập tăng thêm…

Đông Duy

Bài mới
Đọc nhiều