+
Aa
-
like
comment

TP HCM yêu cầu có quy chế xử lý nghệ sĩ sai phạm trên không gian mạng

Trâm Anh - 18/06/2021 11:57

Ngày 17-6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã ký văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuật.

TP HCM yêu cầu có quy chế xử lý nghệ sĩ sai phạm trên không gian mạng

Theo đó, UBND TP giao Sở Văn hóa và thể thao phối hợp Sở Thông tin và truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, an ninh mạng đến các tổ chức, cá nhân tham gia văn hóa, nghệ thuật.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Nghị định 144 của Chính phủ quy định về các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, pháp luật về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan.

UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm quản lý hiệu quả hoạt động nghệ thuật trên không gian mạng.

Có văn bản yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quản lý nghệ sĩ, diễn viên tăng cường phổ biến các quy định pháp luật, định hướng cho đội ngũ nghệ sĩ diễn viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, uy tín bản thân đối với cộng đồng. Có quy chế quản lý, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp có sai phạm.

Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật và các hội chuyên ngành văn hóa nghệ thuật TP cần yêu cầu các hội viên tham gia hoạt động nghề nghiệp, hoạt động xã hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, lan tỏa những việc làm tốt, những hình ảnh đẹp, tác phong, ứng xử văn hóa đến cộng đồng.

Trâm Anh

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều