+
Aa
-

Tin vui cho người dân Hải Phòng đang sinh sống ở TP HCM

17/08/2021 13:26

TP Hải Phòng vừa có quyết định hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình người Hải Phòng đang ở tại TP HCM gặp khó khăn số tiền 2 triệu đồng.

TPHCM đã và đang triển khai 2 gói hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

UBND TP Hải Phòng vừa có công văn gửi Ủy ban MTTQ TP HCM, Ban Liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại TP HCM về việc hỗ trợ các hộ gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại TP HCM gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo UBND TP Hải Phòng, dịch bệnh Gọvid-19 đang có diễn biến phức tạp tại TP HCM nên đời sống của người dân đang gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có cả người Hải Phòng đang sinh sống tại TP HCM.

Do đó, TP Hải Phòng sẽ hỗ trợ mỗi hộ gia đình người Hải Phòng đang ở tại TP HCM số tiền 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi Hội đồng hương Hải Phòng tại TP HCM tổng hợp và gửi cho TP Hải Phòng danh sách các hộ gia đình khó khăn thì số lượng tăng dần qua các lần báo cáo.

Trước tình hình trên, sau khi thống nhất với Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng quyết định hỗ trợ cho các hộ gia đình (theo danh sách ngày 3-8-2021 do Hội đồng hương Hải Phòng tại TP HCM cung cấp).

TP Hải Phòng sẽ chuyển trực tiếp cho các hộ gia đình có tài khoản cá nhân. Các hộ gia đình không có tài khoản cá nhân, Ủy ban MTTQ TP HCM sẽ phối hợp với Hội đồng hương Hải Phòng tại TP HCM thực hiện việc chuyển kinh phí tới từng hộ gia đình.

UBND TP Hải Phòng đề nghị Hội đồng hương Hải Phòng tại TP HCM tiếp tục rà soát, lập danh sách các hộ gia đình gặp khó khăn đề nghị TP Hải Phòng hỗ trợ bổ sung, sớm gửi cho TP Hải Phòng qua Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng.

Trước đó, TP Hải Phòng đã ủng hộ TP HCM số tiền 10 tỉ đồng để góp sức phòng, chống dịch bệnh Covdi-19 ở TP HCM.

Phan Anh

Bài mới
Đọc nhiều