+
Aa
-
like
comment

Tiếp tục xây dựng quy hoạch Phú Quốc theo hướng đặc khu

21/09/2019 08:13

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến đối với đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai lập quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng khu kinh tế.

Phú Quốc
Phú Quốc

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh này tổ chức lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5.2.2018 và quy định pháp luật về quy hoạch.

Đồng thời, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 739/TTg-CN ngày 8.6.2018 đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật.

Cụ thể, tại Văn bản số 739/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Kiên Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đảo Phú Quốc và lập mới quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (hay còn gọi là đặc khu). Tại Nghị quyết 11 năm 2018, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư tập trung nguồn lực tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 theo quy định của luật Quy hoạch, trình Thủ tướng trước 31.12.2020.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh này tổ chức lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5.2.2018 và quy định pháp luật về quy hoạch.

Đồng thời, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 739/TTg-CN ngày 8.6.2018 đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật.

Cụ thể, tại Văn bản số 739/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Kiên Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đảo Phú Quốc và lập mới quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (hay còn gọi là đặc khu). Tại Nghị quyết 11 năm 2018, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư tập trung nguồn lực tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 theo quy định của luật Quy hoạch, trình Thủ tướng trước 31.12.2020.

Chí Hiếu

Bài mới
Đọc nhiều