+
Aa
-
like
comment

Tiềm năng đất hiếm Việt Nam: Mỏ vàng hơn 20 triệu tấn lớn thứ 2 thế giới

Bích Ngân - 05/06/2024 10:42

Đất hiếm, một nhóm các nguyên tố hóa học gồm 17 thành phần, được coi là tài nguyên quan trọng đối với ngành công nghiệp công nghệ cao. Với những ứng dụng đa dạng trong sản xuất pin, nam châm, xe điện, và các thiết bị vũ trụ, đất hiếm trở thành một yếu tố không thể thiếu trong phát triển công nghệ hiện đại. Việt Nam, với trữ lượng lớn đất hiếm, đang đứng trước cơ hội và thách thức trong việc khai thác và quản lý nguồn tài nguyên này.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Việt Nam hiện có trữ lượng đất hiếm khoảng 20,7 triệu tấn, chiếm 18% tổng trữ lượng toàn cầu. Đất hiếm tại Việt Nam được chia thành hai loại chính: đất hiếm nặng và đất hiếm nhẹ. Sự phân loại này không chỉ ảnh hưởng đến phương pháp khai thác mà còn quyết định công nghệ và chi phí chế biến.

Đất hiếm nặng thường có giá trị kinh tế cao hơn do các nguyên tố trong nhóm này khó khai thác và xử lý hơn. Đất hiếm nhẹ, mặc dù phổ biến hơn, nhưng cũng đóng vai trò quan trọng trong nhiều ứng dụng công nghệ.

Việc khai thác và quản lý đất hiếm tại Việt Nam đã được đặt ra như một vấn đề cấp bách. Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, công tác khai thác hiện tại cần phải tính đến chế biến sâu và tinh, nhằm phục vụ cho các ngành công nghiệp trong nước như sản xuất chip bán dẫn. Khai thác và chế biến sâu đất hiếm không chỉ giúp tăng giá trị sản phẩm mà còn mở ra cơ hội xuất khẩu đất hiếm đã qua chế biến, thay vì xuất khẩu thô như hiện nay.

Chính phủ Việt Nam đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm vụ điều tra, đánh giá tổng thể trữ lượng đất hiếm trên toàn quốc. Đây là bước quan trọng để xây dựng chiến lược khai thác bền vững và hiệu quả.

Quản lý đất hiếm đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là tình trạng khai thác và buôn bán trái phép. Các địa phương có trữ lượng lớn như Lai Châu, Yên Bái, và Lào Cai được yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng này. Để làm được điều này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Theođó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh sự phức tạp của thị trường đất hiếm toàn cầu, với Trung Quốc nắm giữ hơn 90% thị phần. Điều này tạo ra áp lực lớn cho Việt Nam trong việc định hình chiến lược khai thác và xuất khẩu đất hiếm. Chính phủ đã xác định nguyên tắc khai thác dựa vào cung cầu của thị trường và yêu cầu không xuất khẩu đất hiếm thô, mà phải qua chế biến để nâng cao giá trị.

Việt Nam, với trữ lượng đất hiếm lớn, đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao. Việc khai thác và sử dụng hiệu quả đất hiếm có thể đóng góp quan trọng vào nền kinh tế quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh các nước trên thế giới đang tập trung đầu tư vào các ngành công nghệ cao.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã khẳng định, việc khai thác đất hiếm phải đáp ứng được công nghệ tuyển chọn hiện đại, nhằm tối đa hóa giá trị sử dụng của các nguyên tố này. Chính phủ đã có những chỉ đạo cụ thể và chặt chẽ để đảm bảo rằng việc khai thác đất hiếm không chỉ phục vụ cho nhu cầu trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu các sản phẩm đã qua chế biến.

Để đảm bảo sự phát triển bền vững trong việc khai thác và sử dụng đất hiếm, cần có một chiến lược tổng thể và dài hạn. Điều này bao gồm việc đầu tư vào công nghệ khai thác và chế biến hiện đại, tăng cường năng lực quản lý và giám sát, cũng như xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trả lời tại phiên chất vấn

Ngoài ra, việc hợp tác quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng. Việt Nam cần tìm kiếm các đối tác chiến lược để học hỏi kinh nghiệm, công nghệ, và mở rộng thị trường xuất khẩu. Điều này không chỉ giúp nâng cao giá trị của đất hiếm mà còn giảm thiểu sự phụ thuộc vào các thị trường lớn như Trung Quốc.

Đất hiếm là một tài nguyên quý giá và chiến lược đối với sự phát triển kinh tế và công nghệ của Việt Nam. Với trữ lượng lớn và tiềm năng phát triển cao, việc khai thác và quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên này là yếu tố then chốt để Việt Nam vươn lên trong lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp hiện đại.

Đáng chú ý, Chính phủ đã và đang thực hiện các biện pháp cụ thể để điều tra, đánh giá và khai thác đất hiếm một cách bền vững. Việc tuân thủ các nguyên tắc thị trường, ngăn chặn khai thác và buôn bán trái phép, cũng như đầu tư vào công nghệ chế biến sâu là những yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng nguồn tài nguyên đất hiếm sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho quốc gia.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều