+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng yêu cầu rà soát các văn bản liên quan đến Sổ hộ khẩu

Trần Anh - 27/03/2021 12:17

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát các văn bản có liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú và hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cư trú sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cư trú sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Kế hoạch yêu cầu tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến Luật Cư trú trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác đăng ký quản lý cư trú.

Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 31/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (theo trình tự, thủ tục rút gọn); Thông tư của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác, làm việc trong Quân đội nhân dân.

Về tổ chức triển khai kết nối, chia sẻ, khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính, công tác chuyên môn.

Đồng thời đẩy nhanh việc ứng dụng, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào công tác quản lý nhà nước.

Trong năm 2021-2022, các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương các cấp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành có liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật cư trú; hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hạn chế việc sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính.

Sổ hộ khẩu được sử dụng đến hết ngày 31/12/2022.

Bộ Công an cho biết, khác với luật hiện hành, Luật Cư trú năm 2020 quy định thay thế việc đăng ký, quản lý thường trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin. Cụ thể là quản lý bằng việc sử dụng mã số định danh cá nhân (12 số trên thẻ Căn cước công dân- PV) để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông tin về nơi thường trú của mỗi công dân là trường thông tin dữ liệu số được cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Việc đổi mới phương thức quản lý theo hướng này giúp công dân không cần mang theo các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân đã thể hiện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng như không phải sao y chứng thực các loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia giao dịch dân sự mà chỉ cần mang theo thẻ Căn cước công dân hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân cho cơ quan chức năng để thực hiện.

Kể từ ngày luật có hiệu lực thi hành (1/7 tới), Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31/12/2022.

Trường hợp thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

“Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp và thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú”- Bộ Công an cho hay.

Thế Kha/DT

Bài mới
Đọc nhiều