+
Aa
-

Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13

15/11/2020 14:59

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thiệt hại do bão số 13 gây ra đang được các cơ quan chức năng bước đầu thống kê.

Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 1
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 2
Một thuyền đánh cá của ngư dân huyện này cũng bị sóng lớn đánh tan tác.
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 3
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 4
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 5
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 6
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 7
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 8
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 9
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 10
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 11
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 12
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 13
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 14
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 15
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 16
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 17
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 18
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 19
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 20
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 21
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 22
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 23
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 24
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 25
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 26
Tàu chìm, nhà sập, trường học tốc mái, cây xanh ngã đổ trong bão số 13 - 27

Đại Dương/ DT 

Bài mới
Đọc nhiều